Wyszukiwanie

Oleje

Oleje dobrze odprowadzają ciepło z miejsca smarowania. Ponadto mają bardzo dobrą zdolność pełzania i zwilżania. Dlatego smarowanie olejowe jest często stosowane w przypadku wysokich temperatur lub dużych prędkości obrotowych.

Oleje z wysokiej jakości dodatkami zapewniające niezawodne smarowanie

Oleje dobrze odprowadzają ciepło z miejsca smarowania. Ponadto mają bardzo dobrą zdolność pełzania i zwilżania. Dlatego smarowanie olejowe jest często stosowane w przypadku wysokich temperatur lub dużych prędkości obrotowych. Typowe zakresy stosowania to przekładnie, łańcuchy, łożyska ślizgowe, instalacje hydrauliczne i sprężarki.

Parametry Norma Opis
Lepkość DIN 51561 Miara wewnętrznego tarcia cieczy
ISO VG DIN 51519 Podział olejów na klasy lepkości
Temperatura robocza   Zakres temperatur optymalnej wydajności
Temperatura zapłonu DIN ISO 2592 Najniższa temperatura, przy której następuje zapłon mieszaniny powietrza i oparów z obcego źródła
Temperatura krzepnięcia DIN ISO 3016 Najniższa temperatura, przy której olej jest jeszcze płynny

Budowa wysokowydajnych olejów

Przy tworzeniu formuły wysokowydajnego oleju, oprócz starannego doboru oleju bazowego (typ, lepkość), szczególną rolę odgrywają dodatki, które mają bardzo duży wpływ na stosunek ceny do oferowanej jakości. Nowoczesne oleje smarowe zaprojektowane są w taki sposób, że kiedy następuje przerwanie warstwy olejowej substancje czynne tworzą warstwę ochronną i w ten sposób zabezpieczają powierzchnie przed zużyciem.

Właściwości olejów bazowych

Przy wyborze oleju smarowego decydujące znaczenie ma olej bazowy. Oleje mineralne, węglowodory syntetyczne (polialfaolefiny = PAO), estry, poliglikole i oleje silikonowe różnią się w istotny sposób pod względem własności fizycznych oraz chemicznych.

Właściwości Oleje mineralne Oleje z węglowodorów syntetycznych (PAO) Oleje estrowe Oleje poliglikolowe Oleje silikonowe
Gęstość przy 20°C [g/ml] ok. 0,9 0,85 0,9 0,9 - 1,1 0,9 - 1,05
Temperatura krzepnięcia [°C] ok. -40 -> -10 -50 -> -30 -70 -> -35 -55 -> -20 -80 -> -30
Temperatura zapłonu [°C] ok. < 250 < 200 200 -> 270 150 -> 300 150 -> 350
Odporność na utlenianie - + + + ++
Stabilność termiczna - + + + ++
Tolerancja przez tworzywa sztuczne + + - zależnie od typu +

Kompatybilność olejów

Na mieszalność różnych olejów smarowych istotny wpływ mają oleje bazowe i przy
zmianie oleju smarowego należy o tym pamiętać, uwzględniając jednocześnie lepkość.

  Olej mineralny Polialfaolefiny Oleje estrowe Olej poliglikolowy Olej silikonowy
(metyl)
Olej silikonowy
(fenyl)
Olej polifenyloeteru Olej perfluoropolieteru
Olej mineralny        
Polialfaolefiny          
Oleje estrowe    
Olej poliglikolowy            
Olej silikonowy (metyl)            
Olej silikonowy (fenyl)      
Olej polifenyloeteru          
Olej perfluoropolieteru              

■ mieszalny □ warunkowo mieszalny

Lepkość – miara tarcia wewnętrznego
materiałów płynnych

Wybór lepkości danego oleju zależy w każdym przypadku od obszaru zastosowania smaru. Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: niska lepkość do małego obciążenia ciśnieniowego i wysokich prędkości ślizgowych, wysoka lepkość do dużego obciążenia ciśnieniowego, niskich prędkości ślizgowych i wysokich temperatur. Lepkość można obliczać przy użyciu różnych metod pomiarowych (patrz Metody kontroli i pomiaru). Lepkość kinematyczna podawana jest w mm2/s i służy do klasyfikowania. Lepkość dynamiczną podaje się w mPa s. Przy uwzględnieniu gęstości obie lepkości można przeliczać jedną na drugą przy pomocy równania: lepkość dynamiczna = gęstość x lepkość kinematyczna

Zależność lepkości od temperatury Lepkość danego oleju zmienia się w zależności od temperatury, obciążenia ściskającego i ścinającego oraz czasu, w którym to się dzieje. Najważniejszym czynnikiem wpływającym jest temperatura. Lepkość opada wraz ze wzrostem temperatury i odwrotnie – w zależności od typu oleju.

Oleje smarowe dzieli się na klasy lepkości zgodnie z ISO (DIN 51 519) lub zgodnie z SAE (Society of Automotive Engineers).

 

Kinematyczna
ISO-VG
lepkość (40°C)
[mm2/s]
15 13,5 – 16,5
22 19,8 – 24,2
32 28,8 – 35,2
46 41,4 – 50,6
68 61,2 – 74,8
100 90 – 110
150 135 – 165
220 198 – 242
320 288 – 352
460 414 – 506
680 612 – 748
1000 900 – 1000
1500 1350 – 1650

Klasy lepkości ISO wg DIN 51 519

Klasy ISO-VG (Viscosity Grade) odnoszą się wyłącznie do olejów przemysłowych. Jest 18 kinematycznych klas VG od 2 mm2/s do 1500 mm2/s. Lepkość oblicza się przy 40°C.

Klasy lepkości wg SAE

Oleje smarowe do przekładni i silników samochodowych dzieli się na klasy lepkości SAE. Mieszczą się one w przedziale od 0 do 60 dla olejów silnikowych oraz od 70 do 250 dla olejów przekładniowych. Wartości lepkości mierzy się przy 100°C.

 • Kontakt

  OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  Ganghoferstr. 47
  82216 Maisach
  Niemcy

  • +49 8142 3051-500
  • +49 8142 3051-599
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Tribology Basic Knowledge

  Tribology Basic Knowledge

  Fundamentals about lubricants and tribology

  Download