Wyszukiwanie

Smary specjalne do stosowania w przemyśle spożywczym

Smary z certyfikatem NSF przeznaczone do bezpiecznej produkcji żywności

Smary specjalne OKS do zastosowań w technice żywności można używać we wszystkich tych obszarach, w których człowiek może mieć pośrednio kontakt ze smarem. Sięga to daleko poza przemysł spożywczy i przemysł napojów. Typowymi użytkownikami są m.in. producenci opakowań do żywności, producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, producenci sprzętu AGD oraz przemysł zabawkarski i farmaceutyczny.

Smary specjalne OKS to gwarancja bezpieczeństwa

Obecnie nie istnieje żadne wiążące europejskie lub międzynarodowe prawo dotyczące smarów do zastosowań w technice żywności. Dlatego w technice żywności i pokrewnych dziedzinach korzysta się przede wszystkim z najostrzejszych na świecie wymagań USA.

Lista pozytywna FDA

Uznana na całym świecie lista FDA (Food and Drug Administration) zawiera wszystkie składniki dopuszczone do stosowania w smarach przeznaczonych do używania w technice spożywczej. W bazującej na tej liście białej księdze NSF (Narodowego Instytutu Sanitarnego, National Sanitation Foundation) opublikowane są wszystkie smary z atestem NSF. Można je znaleźć w Internecie pod adresem www.nsf.org w rozdziale „Nonfood Compounds Listings Directory”, posortowane według nazw firm.

Klasyfikacja NSF

Klasyfikacja NSF H1 oznacza przy tym smary, które można stosować, gdy kontakt z artykułami spożywczymi nie może zostać wykluczony w razie awarii. Klasyfikacja NSF H2 obowiązuje dla smarów, które można stosować, gdy kontakt z artykułami spożywczymi jest wykluczony technicznie.

Dyrektywa WE 93/43/EWG (z dnia 14.06.1993 r.)

Dyrektywa ta nakazuje stosowanie metody HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) przez wszystkie zakłady przetwórstwa artykułów spożywczych. Ten system prewencji gwarantuje możliwość identyfikacji i monitorowania każdego kroku w procesie produkcyjnym artykułu spożywczego, który może doprowadzić do kontaminacji tego artykułu. Nawet jeżeli ta dyrektywa nie zawiera żadnych przepisów dotyczących składników smarów do zastosowań w technice żywności, metoda HACCP opisuje sposób używania smarów w przemyśle spożywczym.

  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt