Wyszukiwanie

Technika kolejowa

Smary pełnią ważną rolę w technice kolejowej dla niezawodnej eksploatacji pojazdów szynowych. Firma OKS oferuje bogate spektrum smarów specjalnych, które zapewniają prawidłowe działanie poszczególnych części oraz homogeniczną i bezusterkową współpracę wszystkich komponentów.

Technika kolejowa

Korzyści dla techniki kolejowej

 • Większa niezawodność również w najcięższych warunkach pracy
 • Większa żywotność poszczególnych części dzięki mniejszemu tarciu i zużyciu
 • Specjalnie opracowane smary adhezyjne o wysokiej odporności na ciśnienie
 • Zredukowanie kosztów utrzymania w sprawnym stanie i obciążenia środowiska naturalnego
 • Większa wydajność wynikająca z mniejszych strat w trakcie smarowania

Większa niezawodność dzięki specjalnym smarom w technice kolejowej

Pociągi i cała infrastruktura kolejowa poddawane są codziennie dużym obciążeniom. Technika kolejowa ma przede wszystkim jedno zadanie: ma być niezawodna. Aby pociągi punktualnie docierały do celu, wszystkie części i systemy muszą współpracować ze sobą w bezusterkowy sposób, w szczególności w ciężkich warunkach pogodowych, przy stałych drganiach i wstrząsach. Awaria jednego komponentu może wpływać na pracę całego systemu. Firma OKS Spezialschmierstoffe oferuje w swoim asortymencie smary, oleje przekładniowe, pasty montażowe i specjalne środki czyszczące, które zapewniają płynne i niezawodne działanie wszystkich części. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się żywotność poszczególnych części i tym samym bezawaryjność eksploatacji.

Wysokowydajne smary gwarantują większe bezpieczeństwo eksploatacji

Opracowane specjalnie z myślą o maksymalnych obciążeniach smary adhezyjne stosuje się przy gruntowaniu mocno obciążanych boków zębów i powierzchni bieżnych. Stosując te smarowanie docierające, można już na samym początku uniknąć uszkodzeń w przypadku nowo zamontowanych kół zębatych i części ślizgowych. Dzięki temu wysokowydajne materiały smarne firmy OKS predysponowane są do stosowania w technice kolejowej. Tworzenie się powłoki ślizgowej zwiększa bezpieczeństwo pracy ruchomych części maszyn. Dodatkowo smary adhezyjne charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie: oferują one możliwie najniższe tarcie również przy maksymalnym obciążeniu.

Większa wydajność i ekonomiczność dzięki wydajnym smarom

Wielu znanych producentów stawia przy wyposażaniu swoich pojazdów szynowych na efektywne rozwiązania firmy OKS. Operatorzy kolejowi osiągają większą skuteczność i zauważają znaczne oszczędności dzięki stosowaniu wydajnych smarów. Dzięki wysokiej jakości smarów OKS możne zredukować straty w trakcie smarowania. Dzięki temu stosuje się mniejszą ilość smarów, a to obniża koszty konserwacji i serwisowania oraz redukuje obciążenie środowiska naturalnego.

Links

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt