Wyszukiwanie

OKS 4220 – Smar do łożysk do najwyższych temperatur

Smar do najwyższych temperatur na bazie perfluoropolieteru (PFPE) do stosowania w technice spożywczej przy najwyższych obciążeniach i temperaturach.

Znajdź dealera

Obszary zastosowań

 • Smarowanie smarem stałym łożysk ślizgowych i tocznych w zakresach najwyższych temperatur
 • Smarowanie np. tunelowych wózków piecowych, pieców piekarniczych, suszarniczych i pieców do wypalania, agregatów gorącego gazu, pojemników reakcyjnych, instalacji kotłowych, rolek bieżnych i transportowych w piecach przelotowych itp.
 • Stosowanie w miejscach łożyskowania pod wpływem chemikaliów lub materiałów pędnych

Zalety i korzyści

 • Najwyższa odporność na wodę i parę
 • Wyjątkowa odporność na chemikalia, np. rozpuszczalniki, m.in. benzynę, benzen, aceton, trichloroetylen lub kwasy nieorganiczne, m.in. kwas siarkowy, solny i azotowy oraz kwasy tłuszczowe, alkohole i halogeny
 • Bardzo dobra tolerancja tworzyw sztucznych i elastomerów
 • Do smarowania długotrwałego smarem stałym miejsc narażonych na wysokie temperatury do +280°C
 • Wszechstronne zastosowanie powyżej granic temperatury innych smarów stałych
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów wskutek możliwości smarowania "dożywotniego"
 • Rejestracja NSF H1
 • Nie zawiera MOSH/MOAH (zgodnie z recepturą)

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -40 °C (< 1.400 hPa)
 • Górna temperatura robocza: 280 °C
 • Konsystencja: 2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 390 mm²/s (Olej bazowy)
 • Obciążenie spawania VKA: > 10.000 N

Zastosowanie

Bezwzględnie konieczne jest oczyszczenie łożyskowań z innych smarów, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Potem przedmuchać suchym powietrzem. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Powoli obracające się łożyska napełnić całkowicie, szybko obracające się łożyska (wartość DN > 150.000) do ok. 2/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru stałego jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Kup produkt

  Kup produkt