Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy

04.05.2009

Smary w przemyśle spożywczym

Podczas produkcji artykułów spożywczych wymagane jest maksymalne bezpieczeństwo procesów: już najmniejsze ilości niedopuszczalnych smarów w artykułach spożywczych mogą spowodować ogromne koszty dla producenta – pociągając za sobą sprawdzenie lub nawet całkowite wyłączenie instalacji z ruchu.

Minimalne zanieczyszczenia – duże skutki

Niezawodne smarowanie ruchomych części lub podzespołów jest konieczne także w przemyśle spożywczym. Konsumenci nie mogą jednak znajdować pozostałości smarów w artykułach spożywczych. Dlatego już nawet najmniejsze zanieczyszczenia na poziomie kilku ppm (ang. parts per million) wystarczą do zatrzymania całej produkcji lub dostawy towarów.

Przykładowe wyliczenie wykazuje: już jeden mililitr niedopuszczalnego smaru wystarczy, aby zniszczyć partię produkcyjną 2000 opakowań po 500 g.

Odpowiedzialność ponoszą producenci artykułów spożywczych

Smary są konieczne także w przemyśle spożywczym. Kompetentny dostawca środków smarowych musi dlatego równie dobrze znać procesy technologiczne producentów artykułów spożywczych, jak i wymagania higieniczne. Za czystość odpowiadają bowiem wszystkie jednostki zaangażowane w produkcję:

 • producenci artykułów spożywczych;
 • producenci smarów specjalnych do stosowania w przemyśle spożywczym;
 • producenci maszyn dla przemysłu spożywczego;
 • przetwórcy artykułów spożywczych.

Ramy stosowania smarów w przemyśle spożywczym są wyznaczane przez cały szereg ustaw i norm. Niektóre najważniejsze ustawy i normy podajemy poniżej:

 • Rozporządzenie (WE) numer 852/2004 definiuje koncepcję HACCP i reguluje jej stosowanie.
 • Lista pozytywna dopuszczalnych składników dla smarów do stosowania w przemyśle spożywczym FDA 21 CFR 178.3570
 • National Sanitary Foundation z rejestracją w następujących kategoriach:
 • NSF H1: smary, w przypadku których kontakt z produktami jest technicznie niemożliwy do wykluczenia;
 • NSF H2: smary, w przypadku których kontakt z produktami można technicznie wykluczyć;
 • NSF A1: środki czyszczące do stosowania w przemyśle spożywczym.

Wymagania techniczne wobec smarów w przemyśle spożywczym

Z powyższych ustaw i zarządzeń wynikają dodatkowe wymagania wobec smarów stosowanych w przemyśle spożywczym:

 • obojętność zapachowa,
 • obojętność smakowa,
 • obojętność fizjologiczna,
 • odporność na specjalne środki dezynfekcyjne i czyszczące,
 • obojętność dla żywności,
 • specjalne przepisy dla niektórych krajów lub wspólnot religijnych (certyfikat koszerny OKS).

W przypadku smarów przemysłowych praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do wyboru surowców. Natomiast przy produkcji smarów do przemysłu spożywczego niedopuszczalne jest stosowanie wielu surowców, zwłaszcza w zakresie dodatków. Szczególnie gdy stawiane są wysokie wymagania wobec właściwości wysokociśnieniowych i ochrony antykorozyjnej dostępne są specjalne produkty, dopasowane do konkretnego celu. Nasz serwis techniczny służy pomocą przy wyborze odpowiedniego smaru OKS.

Smary specjalne OKS to gwarancja bezpieczeństwa

Przy produkcji smarów specjalnych do stosowania w przemyśle spożywczym firma OKS korzysta z uznanych na całym świecie wymagań USA. Użycie smarów specjalnych firmy OKS do zastosowań w technice żywności gwarantuje producentom spełnienie przepisów krajowych i międzynarodowych.

OKS przygotowuje się obecnie do certyfikacji zgodnie z nową normą ISO 21469.

Normy dotyczące stosowania smarów w przemyśle spożywczym

Zakres obowiązywania Ustawa / rozporządzenie / norma Spis treści Pozostałe informacje
międzynarodowe ISO 21469 Wymagania higieniczne wobec receptury, produkcji i stosowania smarów, które mogą mieć nieprzewidywany kontakt z produktem Zastosowanie w zakresie artykułów spożywczych, leków, kosmetyków, wyrobów tytoniowych i karmy zwierzęcej

Unia

Europejska

Rozporządzenie (WE)

numer 178/2002

Podstawowe rozporządzenie w zakresie prawa o artykułach spożywczych, europejski urząd bezpieczeństwa artykułów spożywczych, oznaczanie procesów w zakresie bezpieczeństwa artykułów spożywczych   

Unia

Europejska

Rozporządzenie (WE)

numer 852/2004

Ogólne przepisy higieniczne Obejmuje koncepcję HACCP

Unia

Europejska

Rozporządzenie (WE)

numer 853/2004

Specjalne przepisy higieniczne w zakresie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  
Niemcy  LMHV Rozporządzenie o higienie artykułów spożywczych  
Niemcy LFGB Ustawa o artykułach spożywczych pierwszej potrzeby i paszach 

„Ochrona konsumentów”

„Z pola na talerz”

USA

(międzynarodowe)

FDA 21

CFR 178.3570

Pozytywny wykaz składników smarów do stosowania w przemyśle spożywczym  

USA

(międzynarodowe)

NSF H1

Certyfikacja 

smarów z technicznie nieuniknionym kontaktem z artykułami spożywczymi  

USA

(międzynarodowe)

NSF H2

Certyfikacja

smarów, których kontakt z artykułami spożywczymi można technicznie wykluczyć   
powrót do przeglądu
 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt