Wyszukiwanie

Normy badawcze

Normy badawcze:

Badanie mechaniczne

Norma /
dotyczy

Tytuł

Hasło /
jednostka miary

Warunek

Opis

DIN 267-27

Pasty do śrub

Moment zrywający

x moment dokręcania

M 10 A2/40 Nm/400°C/100 h
(standard OKS)

Stosunek momentu zrywającego, odkręcającego połączenie śrubowe, do momentu dokręcenia. Często po poddaniu działaniu wysokiej temperatury.

DIN 51 350

Oleje, smary i pasty

Badanie smarów; badanie aparatem czterokulowym Shell
Część 1: Ogólne podstawy robocze
Część 2: Oznaczanie siły spawania smarów płynnych
Część 3: Oznaczanie parametrów zużycia smarów płynnych
Część 4: Oznaczanie siły spawania smarów stałych
Część 5: Oznaczanie parametrów zużycia smarów stałych

Test VKA /
siła spawania: N
Zużycie: mm

siła spawania: 1420 obr./min
Zużycie (oleje): 1420 obr./min, 1 h, 150 N (metoda A) lub 300 N (metoda B)
Zużycie (smary): 1420 obr./min, 1 h, 150 N (metoda C), 300 N (metoda D) lub 1000 N (metoda E)

Oznaczanie parametrów smarów, nadających się do stosowania przy dużych naciskach powierzchniowych w zakresie tarcia półpłynnego pomiędzy powierzchniami poruszającymi się względnie pomiędzy sobą. Badanie przebiega przez dociskanie obracającej się kuli do trzech identycznych, nieruchomych kul. Mierzona jest siła niezbędna do zespawania kul (obciążenie spawania) lub przy określonej sile i czasie stopień zużycia kul.

DIN 51 354-2

Oleje, smary półpłynne

Klasa uszkodzenia FZG

Klasa siły

A, 8,3/90
A2, 76/50

Badanie zdolności do przejmowania obciążenia przez smary przekładniowe

DIN 51 354-2

Oleje, smary półpłynne

Zużycie FZG

mg/kWh

A, 8,3/90
A2, 76/50

Badanie zdolności do przejmowania obciążenia przez smary przekładniowe

DIN 51 806

Smary do łożysk tocznych

SKF R2F Badanie w trakcie pracy A
SKF R2F Badanie w trakcie pracy B

brak
brak

2500 obr./min, 20 d
1500 obr./min, 20 d, 120°C

Oznaczanie właściwości smarnych smarów do łożysk tocznych w temperaturze pomieszczenia (test A) i przy zdefiniowanej temperaturze (test B).

DIN 51 807-1

Smary (pasty)

Badanie smarów na odporność wobec wody, badanie statyczne

Odporność na wodę /
stopień oceny 0 do 3 z podaniem temperatury badania.

Zdefiniowana temperatura (z reguły 90°C), woda destylowana, czas trwania badania 3 h

Na pasek ze szkła nanoszona jest warstwa smaru o grubości 1 mm, która przez 3 h jest poddawana działaniu nieruchomej wody w zdefiniowanej temperaturze. Następnie oceniane są występujące zmiany.

DIN 51 807-2

Smary (pasty)

Badanie smarów na odporność wobec wody, badanie statyczne 

Odporność na wodę /
stopień oceny przez utratę masy z podaniem temperatury badania.

1 h, temperatura wody 40°C lub 80°C, 600 obr./min.

Na łożysko kulkowe zwykłe, napełnione smarem, natryskiwana jest woda. Mierzona jest zmiana masy smaru w łożysku.

DIN 51 810-1

Smary do łożysk tocznych

Oznaczanie lepkości istotnej smarów za pomocą wiskozymetru rotacyjnego
Część 1: System pomiarowy stożka na płytce

Pozorna lepkość dynamiczna /
Pa s lub w %

Dla smarów klasy NLGI 000 do 2 przy stałej prędkości ścinania. Przebieg testu z zadanymi prędkościami i czasami.

Lepkość istotna smaru jest oznaczana przez pomiar momentu obrotowego przy stałej temperaturze i prędkości. Mierzona jest lepkość początkowa i końcowa. Lepkość istotna informuje o stabilności trwałości.

DIN 51 818

Smary

 

Smary; podział konsystencji smarów, klasy NLGI

Klasy NLGI /
Klasa NLGI

Pomiar penetracji roboczej po 60 suwach podwójnych w temperaturze 25°C wg DIN ISO 2137

Podział smarów według penetracji roboczej dla ułatwienia znakowania odpowiednio do ich konsystencji.

DIN 51 821

Smary do łożysk tocznych

Badanie smarów na stanowisku kontrolnym FAG FE9 do badania smarów do łożysk tocznych
Część 1: Ogólne podstawy robocze
Część 2: Metoda badawcza A/1500/6000

FE 9

Suche materiały smarujące NLGI 1 do 4,
między 120°C i 200°C,

Badanie mechaniczno-dynamiczne smarów, pozwalające na oznaczenie czasu użytkowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W tym celu kilka łożysk zostaje napełnionych smarem i poddanych badaniu aż do awarii. Metoda badawcza, opisana w części 2, służy do oznaczania górnej temperatury roboczej smarów do łożysk tocznych. W tych warunkach badania – sposób montażu A, obciążenie osiowe 1500 N, prędkość 6000 obr./min – smar osiągnął czas 100 godzin w temperaturze, którą należy podać. Prawdopodobieństwo awarii łożyska wynosi 50% (F50).

DIN 51 834-2

Oleje

Badanie smarów; badania trybologiczne na posuwisto-oscylacyjnej maszynie tarciowej (SRV). Oznaczanie parametrów tarcia i zużycia olejów smarowych.

Test SRV /
µ
mm

cylinder/płyta, 450 N, 1000 µm, 50 Hz, 2 h (standard OKS)

W zdefiniowanych warunkach mierzony jest współczynnik tarcia pomiędzy bryłami testowymi, a po zadanym czasie badania mierzony jest stopień zużycia brył testowych.

DIN EN ISO 16047

Pasta do śrub

Współczynnik tarcia gwintu

µ

Śruba: ISO 4017 M10x55-8.8 vgs
Nakrętka: ISO 4032 M10-10 vgs

Oznaczanie współczynnika tarcia przy dokręcaniu śrub

DIN ISO 2137

Smary, pasty

Penetracja
- Penetracja spoczynkowa
- Penetracja przy rozbijaniu i mieszaniu cząsteczek
- Spadek penetracji


0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm


- bez obciążenia ścinającego
- z obciążeniem ścinającym (60 podwójnych skoków)
- z obciążeniem ścinającym

Oznaczanie konsystencji smaru z obciążeniem ścinającym i bez

E DIN 51 833

Pasty montażowe

Test pasowania wtłaczanego

µ, N

 

Badanie skuteczności smarowania past przy bardzo dużych naciskach i niskich prędkościach

SEB 181 302

Smary do łożysk tocznych

Timken

mg

43 lbs

Oznaczanie ochrony przed zużyciem przez smar do łożysk tocznych przy określonym obciążeniu

 

Badanie chemiczne

Norma /
dotyczy

Tytuł

Hasło /
jednostka miary

Warunek

Opis

DIN 50 017

Test skroplinowy

Stopień korozji

µm, h

Badanie właściwości ochrony antykorozyjnej w wilgotnej atmosferze przy zdefiniowanej grubości warstwy (µm) aż do wystąpienia pierwszych oznak korozji (h).

DIN 50 021

Test odporności na słoną mgłę

Stopień korozji h

DIN 53 210
do rozpoczęcia korozji przy określonej grubości warstwy

Badanie właściwości ochrony antykorozyjnej w słonej atmosferze

DIN 51 802

Smary do łożysk tocznych

Badanie smarów pod kątem właściwości antykorozyjnych

SKF- Emcor / stopień korozji

Trzykrotna praca po 8 godzin z każdorazową przerwą na 16 godzin w temperaturze pomieszczenia z wodą destylowaną

Badanie ochrony antykorozyjnej przez smary przy stosowaniu w łożyskach tocznych i ślizgowych. W tym celu smar jest badany w łożyskach kulkowych wahliwych, po dodaniu wody destylowanej. Bieżnie i pierścienie zewnętrze są następnie sprawdzane pod kątem korozji.

DIN 51 808

Smary

Oznaczanie odporności smarów na utlenianie, metoda tlenowa.

Odporność na utlenianie / bar

100 h lub 400 h, 99°C, ciśnienie początkowe 7,0 bar

Odporność na utlenianie informuje o zachowaniu cienkich warstw smaru, występujących na przykład w łożyskach tocznych, które w warunkach statycznych są przez długi czas narażone na wpływy atmosfery. W tym celu próbka jest przechowywana w temperaturze 99°C i przy zdefiniowanym ciśnieniu przez okres 100 lub 400 godzin. Następnie mierzony jest spadek ciśnienia. Nie informuje to o trwałości smaru podczas jego przechowywania w opakowaniu.

DIN 51 811

Smary do łożysk tocznych
Smary do styków elektrycznych

Badanie korozyjnego oddziaływania smarów na miedź, badanie za pomocą miedzianego paska

Korozja miedzi / stopień korozji z podaniem temperatury badania

24 h/100°C
(standard OKS)

To badanie służy do stwierdzenia stopnia korozyjnego oddziaływania smaru na miedź. W tym celu w smarze zanurzany jest szlifowany pasek miedzi na czas 24 h w stałej temperaturze, z reguły 50°C lub 100°C. Następnie oznaczany jest stopień korozji w oparciu o zmianę koloru.

substancje wodniste

Wartość pH

 

 

 

 

Badanie fizyczne

Norma /
dotyczy

Tytuł

Hasło /
jednostka miary

Warunek

Opis

DIN 50 981
DIN 50 984

Grubość warstwy

µm

DIN 50 982-2

Oznaczanie grubości warstwy

DIN 51 412-1
(DIN IEC 247)

Oleje

Badanie produktów naftowych; oznaczanie przewodności elektrycznej
Część 1: Metoda laboratoryjna
Część 2: Metody praktyczne

Przewodność elektryczna /
pS/m (Ohm x cm)

przy 23°C

Metoda pomiaru przewodności elektrycznej cieczy. Nie nadaje się do stosowania dla olejów izolacyjnych. Do przewodzącego naczynia nalewane jest ok. 100 ml testowanej cieczy, a następnie podłączany jest prąd stały o napięciu 100 V. Mierzony jest spadek napięcia, za pomocą którego obliczana jest przewodność elektryczna.

DIN 51 562-1

Oleje

Wiskozymetria; pomiar lepkości kinematycznej za pomocą wiskozymetru Ubbelohde'a; część 1: wykonanie i sposób przeprowadzania pomiaru

Lepkość /
mm²/s

do 40°C, przy 100°C
Olej silikonowy
przy 25 °C

Metoda służąca do określania lepkości kinematycznej przeźroczystych, niutonowskich cieczy w przedziale od 0,35 mm²/s do 100 000 mm²/s i w temperaturach między 10°C i 100°C. Mierzony jest czas, jakiego potrzebuje ograniczona przez dwa pierścieniowe oznaczenia ilość mierzonej cieczy do spłynięcia przez kapilarę pod wpływem siły ciężkości.

DIN 51 581

Oleje

Oznaczanie straty na skutek parowania
- Część 1: Metoda Noak'a

Straty na skutek parowania /
%-wagowy

T = 250°C, 60 min

Oznaczanie ubytku oleju na skutek parowania w określonym czasie t i przy określonej temperaturze T.

DIN 51 755

Oleje. Rozpuszczalnik

Oznaczanie temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu metodą Abel-Pensky

Temperatura zapłonu /
°C

Zakres temperatury od 5°C do 65°C

Oznaczanie temperatury zapłonu olejów mineralnych i innych palnych cieczy. Przy wyższych temperaturach zapłonu stosowane są inne metody.

DIN 51 757

Wszystkie substancje

Oznaczanie gęstości olejów mineralnych i substancji pokrewnych

Gęstość /
kg/l lub mg/l

przy 15°C

Do przeliczania masy na objętość i na odwrót.

DIN 51 805
Smary

Oznaczanie ciśnienia hydraulicznego smarów metodą Kesternicha

Ciśnienie hydrauliczne /
mbar, °C

Dolna temperatura robocza smarów wg DIN: ciśnienie hydrauliczne <1400 mbar

Dysza testowa, napełniona smarem, jest łączona ze źródłem gazu pod ciśnieniem i z przyrządem do pomiaru ciśnienia. Przy określonej, stałej temperaturze następuje regularne zwiększanie ciśnienia aż do zerwania pasma smaru z dyszy i wypływu gazu tłoczącego z dyszy. Dolna temperatura robocza smarów jest zdefiniowana wg DIN 51 825 poprzez ciśnienie hydrauliczne, wynoszące maksymalnie 1400 mbar.

DIN 51 813

Smary

Oznaczanie zawartości substancji stałych w smarach, wielkość cząstek >25 µm.

Zawartość substancji stałych /
mg/kg lub ppm

Tylko do smarów na bazie mydła bez dodatku suchych materiałów smarujących

Oznaczanie zawartości substancji stałych i zanieczyszczeń w smarach, mogących spowodować zakłócenie smarowania, hałasy lub zużycie. W tym celu 500 g smaru jest przetłaczane przez sito. Następnie pozostałość z sita jest rozpuszczana w rozpuszczalniku, a zanieczyszczenia są wypłukiwane.

DIN 51 817

Smary (pasty)

Oznaczanie separacji oleju ze smarów w warunkach statycznych.

Separacja oleju / % masowe

t/T

Oznaczanie strat na skutek wypływania w określonym czasie t i w temperaturze T

DIN 51 832

Proszek

Wielkość cząstek

µm

d 50, d 99, maks.

Oznaczanie przeciętnej (d50) i maksymalnej (d99) wielkości cząstek

DIN 52 612

Pasty przewodzące ciepło

Przewodność cieplna

W/mK

 

Badanie przewodności cieplnej materiału

DIN 53 481
DIN IEC 234-2

Pasty izolacyjne
Pasty przewodzące ciepło

Odporność na przebicia

kV/mm

przy 20°C, odstęp 0,05 cala

Badanie elektryczne

DIN 53 482

Pasty izolacyjne
Pasty przewodzące ciepło
Smary do styków elektrycznych

Rezystancja jednostkowa

Om x cm

przy 25°C
Odstęp między elektrodami 1 cm
Powierzchnia elektrody 1 cm²

Badanie rezystancji elektrycznej materiału.

DIN EN 22719
DIN ISO 2592
Ciecze

 

°C

 
>79°C
<65°C
<5 °C

Najniższa temperatura, przy której następuje zapłon parującego oleju z obcego źródła.

DIN EN ISO 3838

Wszystkie substancje

Gęstość

g/ml

przy 20 °C

 

DIN ISO 2176

Smary, pasty

Temperatura kroplenia

°C

 

Temperatura, przy której następuje rozpuszczenie struktury smaru

DIN ISO 3016

Ciecze

Temperatura krzepnięcia

°C

kroki po 3°C

Temperatura, przy której olej jest jeszcze płynny

Pasty izolacyjne

Przenikalność dielektryczna

 

1 kHz – 10 MHz

Badanie elektryczne

Pasty izolacyjne

Odporność na działanie łuku elektrycznego

s

 

Badanie elektryczne

Pasty izolacyjne

Elektryczny współczynnik strat

tan

1 kHz – 10 MHz

Pomiar elektrycznego współczynnika strat

 • Kontakt

  OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  Ganghoferstr. 47
  82216 Maisach
  Niemcy

  • +49 8142 3051-500
  • +49 8142 3051-599
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Tribology Basic Knowledge

  Tribology Basic Knowledge

  Fundamentals about lubricants and tribology

  Download