Wyszukiwanie

OKS 4200 – Syntetyczny smar łożyskowy do wysokich temperatur, zawierający MoS₂

OKS 4200 to nieskraplający się wysokotemperaturowy smar łożyskowy zawierający MoS₂ przeznaczony do długotrwałego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.

Znajdź dealera

Obszary zastosowań

 • Smarowanie smarem stałym łożysk tocznych i ślizgowych w wysokich temperaturach, w sytuacjach, w których nie można używać smarów na bazie olejów mineralnych, m.in. w dmuchawach gorącego powietrza i wentylatorach, autoklawach, piecach suszarniczych i instalacjach zakładów hutniczych i odlewni

Zalety i korzyści

 • Duża odporność na utlenianie i wilgoć
 • Wysoka skuteczność dzięki optymalnej wysokowydajnej formule
 • Wszechstronne zastosowanie wykraczające poza typowe zakresy działania smaru
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów dzięki smarowaniu zabezpieczającemu

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -10 °C (< 1.400 hPa)
 • Górna temperatura robocza: 180 °C (F50 (A/1500/600), 100h)
 • Konsystencja: 2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 220 mm²/s (Olej bazowy)
 • Obciążenie spawania VKA: 2.600 N

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Napełniać całkowicie powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowywanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru stałego jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowywania należy starać się o kompletną wymianę smaru stałego. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Kup produkt

  Kup produkt