Wyszukiwanie

Produkt w użyciu

26.11.2008

OKS 424 smar syntetyczny odporny na wysokie temperatury – smarowanie suwnic pomostowych w stalowni

Suwnice pomostowe gwarantują wydajny transport dużych obciążeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi wielkich zakładów.

Niezależnie od tego, czy użytkowany jest tylko jeden dźwig czy nawet ponad sto dźwigów, ich serwisowanie jest często niewystarczające na skutek zabudowy tuż pod stropem hali. Wymagane jest jednak niezawodne działanie dźwigów bez dużych nakładów prac, i to zarówno na zewnątrz, jak i w bardzo ciepłych albo zimnych halach czy też w chemicznie agresywnym otoczeniu.

Seryjnie stosowane smary często nie spełniają tych wymagań zakładowych. Tylko dokładna znajomość miejsc smarowania pozwala na ich zasilanie optymalnym smarem. Powiązanie z instalacjami centralnego smarowania lub automatycznymi smarownicami pozwala na duże ułatwienie smarowania i znaczne zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności dźwigów w zakładzie. 

Opis produktu OKS 424

OKS 424 bazuje na wysoko lepkim, całkowicie syntetycznym oleju bazowym z organicznym zagęszczaczem. Oprócz dobrych właściwości transportu w instalacjach centralnego smarowania miękka konsystencja smaru pozwala na optymalny rozkład smaru w miejscu smarowania. W wysokich temperaturach roboczych wysoka lepkość oleju bazowego zapewnia nośną warstwę smaru. Ponadto stabilne termicznie dodatki gwarantują optymalną ochronę przed zużyciem.

Przykład zastosowania OKS 424

W dużej stalowni smar OKS 424 jest stosowany do smarowania wszystkich łożysk tocznych kół belek poprzecznych i podłużnych suwnic pomostowych. Smarowanie łożysk ślizgowych następuje przez instalacje centralnego smarowania. Dźwigi mają udźwig od 15 do 260 ton. W zależności od miejsca użytkowania pracują one przez ponad 20 godzin dziennie w temperaturze od 40°C do maksymalnie 160°C. Maksymalna wysokość podnoszenia zależy od dźwigu i wynosi prawie 30 m.

W przeszłości często następowało uszkodzenie łożysk. Najczęstszą przyczyną był brak smarowania łożysk na skutek zatkania przewodów smaru. Bardzo wysokie ciśnienie, które było konieczne do transportu używanego wcześniej smaru uniwersalnego, powodowało bardzo silną separację oleju w systemie. Pozostające twarde resztki smaru blokowały wtedy przewody smaru. Miękka konsystencja OKS 424 pozwala na stosowanie znacznie niższych ciśnień tłoczenia i gwarantuje prawidłowe zasilanie łożysk nawet przy długich drogach transportu.

Ponadto w przypadku łożysk, pracujących w wysokich temperaturach, zastosowanie OKS 424 pozwoliło na wyraźną redukcję ilości smaru, koniecznej do dosmarowywania. Aby wykluczyć możliwość pomyłki oraz w celu redukcji liczby poddostawców, zakład zdecydował się na stosowanie OKS 424 jako smaru standardowego.

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt