Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy w przemyśle piekarniczym

24.02.2016

Smary specjalne do stosowania w przemyśle piekarniczym

Przemysłowa produkcja pieczywa stawia największe wymagania dla przebiegu procesów wewnątrzzakładowych oraz dla urządzeń produkcyjnych w nowoczesnych dużych piekarniach.

Bezpieczeństwo konsumenta i procesów dzięki zastosowaniu certyfikowanych, wysokowydajnych materiałów smarnych

Stabilna praca w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu, ekstremalne warunki produkcyjne, rygorystyczne standardy higieniczne i krótki czas czyszczenia oraz konserwacji to główne wyzwania dla maszyn i urządzeń w zakładach przemysłu pieczywa.

Ze względu na systematyczny przebieg procesu w nowoczesnych dużych piekarniach są one najczęściej zautomatyzowane w wysokim stopniu. Taśmy transportowe i rolkowe oraz inne urządzenia transportowe transportują automatycznie surowce, kęsy, półprodukty i gotowe produkty między urządzeniami do pieczenia, dlatego w takich zakładach oprócz klasycznych podzespołów urządzenia, takich jak pompy, przekładnie, dmuchawy, sprężarki sprężonego powietrza i systemy hydrauliczne, często stosowane są również elementy maszyn takie jak łańcuchy, łożyska toczne i ślizgowe.

Smary do dużych piekarni

Smary specjalne dostosowane do tych komponentów i zastosowań, które nie tylko spełniają wymagania techniczne, ale również wymagania prawne dotyczące smarów do przemysłu spożywczego, przyczyniają się do skutecznego procesu podczas produkcji pieczywa.

Nadmiar wilgoci i pyłu, bardzo wysokie lub niskie temperatury robocze bardzo obciążają urządzenia produkcyjne w dużych piekarniach w trakcie codziennej pracy. Dlatego również w tych zakładach konieczne jest niezawodne smarowanie wszystkich ruchomych elementów maszyny, aby nie dopuścić do zużycia i korozji.

Brak smarowania lub niedostateczne smarowanie powoduje nie tylko nieplanowane okresy przestoju urządzeń i krótkie przestoje produkcji, ale również wyższe koszty produkcji ze względu na duże zużycie, konsumpcję energii i nakłady na utrzymywanie w stanie sprawności.

Ponadto w pieczywie nie powinny się znaleźć pozostałości smarów, np. z powodu ściekania w miejscach smarowania. W przypadku niezamierzonego zetknięcia z żywnością musi być zagwarantowane, że do produkcji i dalszego przetwarzania żywności stosowano tylko smary obojętne fizjologicznie.

Smary obojętne fizjologicznie

Na podstawie ISO 21469 najważniejszym kryterium wyboru smarów w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności jest dopuszczenie smaru przez amerykańską organizację NSF (National Sanitation Foundation). Smary NSF H1 mogą być stosowane, jeżeli nie można wykluczyć kontaktu z żywnością w obszarze produkcji w razie powstania szkody. Smary NSF H2 mogą być stosowane, jeżeli kontakt z żywnością jest zasadniczo wykluczony ze względów technicznych.

Techniczne kryteria wyboru

Pozostałe kryteria wyboru wynikają z rodzaju smarowanych elementów maszyn i urządzeń oraz występujących warunków otoczenia i zastosowania, czyli np. temperatur roboczych, prędkości przelotu, wpływu wilgoci i pyłu.

Ze względu na wysokie wymagania, w szczególności w zakresie temperatur roboczych oraz dotyczące obojętności fizjologicznej, smary do techniki spożywczej często wykonane są na bazie wysokojakościowych syntetycznych olejów bazowych, które dostosowano do poszczególnych obszarów zastosowań za pomocą specjalnych dodatków.

Optymalne czyszczenie maszyn i podzespołów urządzenia

W obszarach produkcji, w których używana jest mąka oraz w przypadku urządzeń wrażliwych na wodę, np. piekarników, czyszczenie wykonywane jest na sucho. Czyszczenie na mokro odbywa się natomiast w silnie zanieczyszczonych obszarach produkcji z osadami ciasta, pozostałościami smarów i polew oraz w przypadku maszyn i urządzeń wodoszczelnych.

Środki czyszczące do stosowania w przemyśle spożywczym podlegają kryteriom dopuszczenia wg NSF A1. Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki do zastosowania poza obszarem produkcji żywności, np. w ramach prac konserwacyjnych i utrzymywania w stanie sprawności, są certyfikowane wg NSF K1 lub K3.

Smary specjalne OKS do stosowania w technice spożywczej

OKS oferuje smary zapewniające pracę urządzeń zgodną z przepisami prawa do wszystkich obszarów zastosowań w technice spożywczej. Smary specjalne OKS, chemotechniczne produkty eksploatacyjne oraz środki czyszczące przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa procesów, wydłużenia okresów konserwacji, unikania awarii oraz zwiększenia wydajności maszyn i urządzeń.

Wybór smarów NSF H1 lub H2 oraz środków czyszczących NSF A1 lub K1/K3 do zastosowania w przemyśle pieczywa podano w zakładce Downloads w folderze z tabelą wyboru „Smary specjalne do przemysłu pieczywa”.

Aby uzyskać maksymalne bezpieczeństwo procesu i konsumentów, żaden inny zakres technicznego zastosowania smarów nie jest tak dokładnie regulowany przepisami prawa, jak używanie środków eksploatacyjnych i pomocniczych podczas produkcji i przetwarzania żywności.

W przypadku pytań dotyczących smarów dla przemysłu spożywczego pomocą służy nasz zespół serwisu technicznego.

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt