Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy

11.03.2011

Smarowanie śrub

Czas to pieniądz – ten zwrot odnosi się także do smarowania śrub. Przemyślany wybór właściwego smaru do śrub ułatwia pracę dzięki oszczędzającemu czas, automatycznemu montażowi. Prawidłowy montaż połączenia śrubowego podnosi bezpieczeństwo elementu konstrukcji. Umożliwia on również nieniszczący i szybki demontaż.

Funkcja śruby

Śruby są stosowane do rozłączalnego zamocowania podzespołów i elementów maszyn. Połączenie śrubowe polega na konwersji zdefiniowanego obrotowego momentu dokręcającego (Md) poprzez łeb śruby do nakrętki lub do gwintu wewnętrznego na siłę naprężenia (siła docisku Kn) w trzpieniu śruby, która ściska łączone części. Ta siła docisku wytwarza zamocowanie siłą tarcia śruby w gwincie. Tylko wtedy gdy siła docisku jest dostatecznie duża, pewne jest również połączenie śrubowe elementu konstrukcyjnego.

Związek między momentem dokręcania, współczynnikiem tarcia i naprężeniem 

Opory tarcia w gwincie (µgw) i pod łbem śruby (µś) utrudniają konwersję obrotowego momentu dokręcającego (Md) na siłę naprężenia (Fn). Opory tarcia powodują jednak, że gwint mocujący jest również samohamujący. Tylko ok. 10% obrotowego momentu dokręcającego zostaje rzeczywiście przemienione w naprężenie śruby. Pozostałe 90% jest potrzebne do pokonania tarcia w gwincie i pod powierzchniami przylegania śruby. Współczynnik tarcia połączenia śrubowego zależy przede wszystkim od materiału i powierzchni gwintu i śruby. Wielkość śruby nie ma na to wpływu.

Stosowanie smarów do smarowania śrub

W montażu przemysłowym chodzi przede wszystkim o to, aby osiągnąć zdefiniowaną siłę docisku. Dzięki stosowaniu specjalnych smarów do śrub potrzebny do tego współczynnik tarcia połączenia śrubowego może być odpowiednio „nastawiony”. Demontaż połączenia śrubowego powinien być w praktyce bezproblemowo możliwy. Najczęściej te problemy jednak występują, gdyż właśnie w długich czasach eksploatacji i agresywnych warunkach stosowania śruby w pewnych okolicznościach korodują w taki sposób, że powstaje „trwałe połączenie”. Stosowanie specjalnych smarów zapobiega korozji i zapieczeniu połączenia śrubowego. Czas potrzebny na luzowanie tych połączeń, np. podczas rewizji przewodów zasilających, armatur i maszyn, znacznie się redukuje. To natychmiast skutkuje obniżeniem kosztów.

Wybór właściwego smaru do śrub nie tylko zapewnia niezawodność połączenia śrubowego, ale ułatwia później jego demontaż – w efekcie odpowiednio niższe koszty.

Smary OKS do smarowania śrub 

Niezawodność połączenia śrubowego i jego bezproblemowy demontaż to duże wymagania względem stosowanych smarów, takich jak pasty, oleje lub pokrycia lakierem ślizgowym. Poza optymalnym współczynnikiem tarcia i bardzo dobrą ochroną antykorozyjną muszą również być spełnione wymagania dot. odporności na wodę i chemikalia, przydatności w przemyśle spożywczym, tolerancji przez tworzywa sztuczne, nieszkodliwości dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i łatwości w stosowaniu.

W naszym laboratorium pracują eksperci z różnych branż korzystający z najnowocześniejszych urządzeń i systemów kontrolnych w celu opracowania produktów spełniających te wymagania w optymalny sposób.

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt