Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy

08.10.2012

Smarowanie łańcuchów

Optymalne smarowanie łańcuchów zapewnia bezpieczeństwo i niższe koszty. Jako elementy maszyn łańcuchy umożliwiają przenoszenie ruchów i sił ciągnących. Optymalne smarowanie łańcuchów znacznie wpływa na zużywanie, a tym samym na żywotność łańcucha.

Budowa i działanie łańcucha

Łańcuchy rolkowe obecnie są najczęściej stosowane w technice. Ich przeguby łańcuchowe składają się z wewnętrznych i zewnętrznych płytek, które są połączone bolcami. Bolce płytek wewnętrznych znajdują się w tulejach, które z kolei są osadzone w rolce. Ta rolka powoduje zmniejszenie sił napędowych i zużycia podczas pracy łańcucha.

Napędy łańcuchowe składają się z zębnika napędowego, łańcucha, napinacza łańcucha i koła łańcuchowego. Za pomocą zębnika napędowego siła ciągnąca jest przenoszona na łańcuch. Ta siła jest przyjmowana w łańcuchu przez płytki oraz bolce, które stykają się z rolkami poprzez kontakt liniowy z tulejami oraz przez tuleje. Podczas zmiany kierunku przez koło łańcuchowe następuje właściwy ruch łańcucha.

Smarowanie łańcuchów

Optymalne smarowanie łańcuchów znacznie wpływa na zużywanie, a tym samym na żywotność łańcucha. Statystyczne badania wykazały, że ok. 60% wszystkich uszkodzeń łańcucha wynika z nieprawidłowego lub niedostatecznego smarowania.

Aby uzyskać skuteczne smarowanie, podczas każdego procesu smarowania należy wprowadzić dostateczną ilość smaru do przegubów łańcucha. Smar musi przy tym przejść przez wąską szczelinę między płytkami, aby dostać się do przegubu łańcucha. Zapotrzebowanie na smar jest przy tym względnie niewielkie.

Smar należy zawsze nakładać na krawędzie płytek. W napędach łańcuchowych o prędkości do ok. 3 m/s można stosować smarowanie ręczne lub kroplowe. Olej jest nakładany za pomocą pędzla, oliwiarki, sprayu lub olejarki kroplowej. Smar należy zawsze nakładać tylko na górną część płytek. Większe prędkości łańcucha wymagają automatycznych systemów smarowania.

Podczas smarowania ręcznego i kroplowego ilość smaru powinna być dostateczna, aby nie dopuścić do szybkiego starzenia smaru w okresach częstotliwości dosmarowywania. Podczas smarowania ręcznego pracującego ciągle łańcucha dosmarowanie powinno odbywać się co najmniej raz dziennie lub w miarę możliwości co osiem godzin pracy.

 Kryteria wyboru dla smarów do łańcuchów

Budowa łańcuchów i ich praca wyłącznie w obszarze tarcia półpłynnego powoduje różnorodne problemy w zastosowaniu, takie jak ścieranie materiału przez kontakt liniowy, drgania i wstrząsy, duże naciski jednostkowe na powierzchnię płytek i bolców oraz oddziaływanie warunków otoczenia, takich jak wysokie lub niskie temperatury, pył, wilgotność, na działanie łańcucha. Z tego wynikają wysokie wymagania dla stosowanych smarów do łańcuchów.

Przyczepność
Smar nie powinien być odwirowywany w miejscach zmiany kierunku łańcucha, gdzie mogą występować duże siły odśrodkowe.

Właściwości regeneracyjne
Stare resztki smaru i pozostałości o właściwościach ściernych mogą powodować duże zużycie. Muszą zostać one usunięte przez smar i odprowadzone z przegubów.

Stabilność wysokotemperaturowa
Ponieważ decyzja na korzyść napędu łańcuchowego często jest podejmowana ze względu na wysokie temperatury robocze, smar musi zachowywać pełną sprawność w tych zakresach temperatury.

Ochrona antykorozyjna
jest ważna w przypadku wszystkich łańcuchów stosowanych w warunkach korozyjnych, aby nie dopuścić do tworzenia się rdzy na elementach łańcucha.

Ochrona przed mediami
tzn. smar musi być odporny na kwasy i ługi lub agresywne gazy.

Tendencja do koksowania
Oleje mineralne w wysokich temperaturach mają tendencję do tworzenia pozostałości, które znacznie zwiększają zużycie lub mogą zablokować przegub łańcucha i go unieruchomić.

Właściwości nawilżania lub pełzania
Ponieważ miejsca tarcia znajdują się wewnątrz łańcucha, a dostępy do przegubów w małych łańcuchach są bardzo wąskie, smar do łańcuchów musi posiadać doskonałą zdolność do pełzania (duże właściwości penetracyjne).

Ochrona przed zużyciem
Ze względu na pracę w obszarze tarcia półpłynnego łańcuchy są narażone na duże zużycie. Dlatego ochrona przed zużyciem ma szczególne znaczenie. Zapewnia się ją przez dodanie stałych materiałów smarujących, takich jak MoS2, grafit lub PTFE, które mają działanie czysto fizyczne, rozdzielając od siebie elementy trące, ale można ją też wykonać przy użyciu zestawów dodatków powodujących uszlachetnianie powierzchni.

Właściwości tłumiące hałas
Ponieważ ustawy BHP nie zezwalają na niepotrzebne źródła hałasu, ważne jest, aby zapobiegać im przez wybór właściwego smaru. Ogólnie większa lepkość oleju bazowego powoduje również większe zmniejszanie hałasów.

Tolerancja z tworzywami sztucznymi
Łańcuchy często stykają się z tworzywami sztucznymi lub składają się częściowo z tworzyw sztucznych, jak np. łańcuchy o-ringów. Należy w takiej sytuacji uwzględnić tolerancję ze smarem.

Efekt hydrokapilarny
Jeżeli łańcuch jest narażony na działanie wody, będzie ona przedostawać się do ogniw łańcucha. Zadaniem smaru do łańcuchów jest wniknięcie pod warstwę wody i wyparcie jej z łańcucha w celu uniknięcia korozji.

Zastosowanie w technice spożywczej
Do łańcuchów stosowanych w przemyśle spożywczym przeznaczone są smary, dla których dostępne są odpowiednie dopuszczenia NSF.

W przypadku pytań dotyczących smarowania łańcuchów pomocą służy nasz zespół serwisu technicznego.

Smary specjalne OKS do smarowania łańcuchów
OKS oferuje duży asortyment smarów specjalnych do smarowania łańcuchów przy najróżniejszych warunkach stosowania. Podczas wyboru właściwego smaru dla przypadku zastosowania pomocna jest dołączona tabela produktów.

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt