Wyszukiwanie

Poprawa usług poprzez użycie dodatków

Inteligentna technologia dodatków z użyciem Mox-Active: Obniżenie kosztów i odciążenie środowiska naturalnego

Zadaniem dodatku jest optymalizacja smarów w zakresie ochrony przed korozją i zużyciem, właściwości pracy awaryjnej, stabilności oksydacyjnej, zachowania się w różnych temperaturach oraz zdolności zwilżania w danym zastosowaniu. Staranny wybór i inteligentne połączenie dodatków gwarantują wysoką wydajność smarów OKS.

Dodatki Mox-Active

Smary specjalne OKS w połączeniu z opracowanymi przez OKS dodatkami Mox-Active zawierają złożone wiązania molibdenowe, których celem jest poprawa wydajności.

Działanie na powierzchnię

Smary z Mox-Active zapewniają wygładzenie metalowych powierzchni w smarowanych punktach. Inteligentne dodatki wspomagają i przyspieszają wygładzenie chropowatych powierzchni, powodując w ten sposób ich trybologiczne uszlachetnienie. Fazy docierania mogą zostać wyraźnie skrócone.

Faza 1
Mox-Active osadza się pod ciśnieniem na obciążonej powierzchni metalu smarowanego punktu.

Faza 2
Wraz ze wzrostem obciążenia tworzy się tam stabilna ciśnieniowo i skuteczna pod względem smarowania warstwa ochronna, przez co zwiększa się zdolność przyjmowania nacisku. Tarcie i zużycie zostają w istotnym stopniu zredukowane.

Faza 3
Mox-Active wspomaga i przyspiesza wygładzenie metalowej powierzchni. Najlepsze efekty uzyskuje się w połączeniu z MoS2. Ta strukturalna zmiana prowadzi do trybologicznego uszlachetnienia powierzchni o bardzo niskim współczynniku tarcia i wysokiej ochronie przed zużyciem

Obniżenie kosztów i odciążenie środowiska naturalnego

Smary specjalne OKS z Mox-Active redukują koszty eksploatacyjne, poprawiają jakość produkcji i mniej obciążają środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie smarów oraz niższą konsumpcję energii.

  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt