Wyszukiwanie

Prasa

17.02.2022

Olej do niskich temperatur do stosowania w przemyśle spożywczym OKS 3711

Wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle spożywczym stawia kwestie związane z konserwacją urządzeń w centrum uwagi
W związku z tym firma OKS oferuje klasyczny olej do niskich temperatur (wersja w sprayu) przeznaczony do stosowania w technice spożywczej, zwłaszcza przez producentów mrożonek

Niemiecki rynek mrożonek przeżywa boom. Popyt na produkty głęboko mrożone jest nadal wysoki pomimo perturbacji występujących na rynku na skutek pandemii koronawirusa. Według danych stowarzyszenia branżowego producentów mrożonek sprzedaż tych artykułów wzrosła w 2021 r. o niemal 9%.
W konsekwencji: Od ponad 20 miesięcy moce produkcyjne, jakimi dysponują producenci mrożonek, dochodzą do granic możliwości. Najcięższa hipotetyczna awaria w procesie eksploatacji to: postój instalacji produkcyjnej, spowodowany brakiem części zamiennej, która może okazać się niedostępna ze względu na powstanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. Dlatego też większość zakładów przemysłu spożywczego uważa konserwację za kwestię kluczową z punktu widzenia ich dalszego pomyślnego funkcjonowania. W tym wypadku szczególne znaczenie ma niezawodność smarowania zespołów napędowych i przenośników łańcuchowych. Ich uszkodzenie powoduje przestoje w produkcji, szeroko zakrojone prace konserwacyjne, a w konsekwencji generuje wysokie koszty. 
Stąd przemysł spożywczy nawet w normalnych warunkach produkcji stawia bardzo wysokie wymagania smarom stosowanym zwłaszcza do wytwarzania mrożonek. Dzieje się tak, ponieważ takie mrożonki, jak lody, pizze czy pieczywo, produkowane są w sposób całkowicie automatyczny przy użyciu nowoczesnych instalacji technologicznych oraz pod ścisłą kontrolą procesu chłodzenia na każdym etapie produkcji. 
W tym wypadku nie można stosować smarów konwencjonalnych, ponieważ środki smarne dopuszczone do stosowania w technice spożywczej muszą zachowywać właściwości trybologiczne nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, sięgających -50°C.
Już przed ponad 10 laty firma OKS opracowała OKS 3710 – smar specjalny przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym w warunkach ekstremalnych temperatur. Ten całkowicie syntetyczny olej o niskiej lepkości wykazuje bardzo dobre właściwości reologiczne i nie traci swoich własności nawet w temperaturze -60°C. Jest bezwonny, bezsmakowy oraz odporny na starzenie, jak również działanie środków czyszczących, dezynfekcyjnych i amoniaku. Idealne właściwości smarne, przyznanie certyfikatu NSF H1 i nieszkodliwość dla organizmu człowieka sprawiły, że OKS 3710 stał się najbardziej rozpowszechnionym olejem do niskich temperatur, który ze względu na swoje własności może być również stosowany w technice spożywczej jako doskonały olej uniwersalny. Przemawia za nim jeszcze jeden ważny argument: OKS 3710 nie zawiera węglowodorów MOSH/MOAH; wymóg ten nabiera coraz większego znaczenia dla producentów żywności.
W dużych instalacjach produkcyjnych stosowane są automatyczne dozowniki smaru. W tym przypadku łańcuchy napędowe systemów transportowych smarowane są za pośrednictwem dysz, w których powstaje mieszanina oleju z powietrzem, zwilżająca łańcuch równomiernym strumieniem w postaci mgiełki. Jako produkt podstawowy stosowany jest smar OKS 3710. Natomiast smarowanie wielu niewielkich instalacji wykonywane jest ręcznie. Ze względu na wysoki stopień obciążenia maszyn stosowanych do produkcji artykułów spożywczych wzrasta zapotrzebowanie na smary w postaci sprayu, przeznaczone do szybkiego, częściowego, a przede wszystkim bezpiecznego i niezawodnego przesmarowywania tych urządzeń. 
W odpowiedzi na nie firma OKS od października ub.r. włączyła do asortymentu produktów olej do niskich temperatur OKS 3711 w wersji natryskowej, przeznaczony do stosowanie w technice spożywczej. Wersje natryskowa i podstawowa wykazują jednakowe właściwości techniczne (patrz niżej), przy czym w przypadku OKS 3711 opracowano zawór natryskowy, gwarantujący równomierność i stałe natężenie natrysku nawet w ekstremalnych warunkach stosowania i zakresach temperatury. 

Zestawienie zalet i korzyści wynikających ze stosowania smaru OKS 3710/3711:

 • Certyfikat NSF H1 / Nadaje się do stosowania w działach produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego
 • Nie zawiera węglowodorów MOSH/MOAH / Eliminuje ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami MOSH/MOAH
 • Olej o niskiej lepkości / Smar łatwo przenika do wewnętrznych łożysk łańcucha
 • Doskonałe zachowanie właściwości w niskich temperaturach / Szczególna przydatność do stosowania w sektorze mrożonek
 • Odporność na działanie zimnej i ciepłej wody, pary wodnej oraz środków dezynfekcyjnych i czyszczących
 • Opłacalny ekonomicznie, długi czas pracy / Redukcja kosztów konserwacji dzięki skutecznej ochronie przed zużyciem
 • Uniwersalny olej smarowy / Nadaje się do stosowania w wielu obszarach techniki spożywczej

Dalsze informacje

OKS 3711 - Olej do niskich temperatur, do stosowania w przemyśle spożywczym, spray

powrót do przeglądu
 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt