Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy

06.10.2007

Utrzymywanie w stanie sprawności: czynniki kosztowe czy czynniki wartościowe?

„Spektrum czynności związanych z utrzymaniem w sprawnym stanie jest szerokie. Obejmuje ono klasycznie obszar techniki chemicznej z bogatą paletą nowoczesnych, specjalistycznych i wysokowydajnych smarów, które zastąpiły tradycyjny kanister z olejem i które zwiększają żywotność urządzeń”. (Cytat z rozmowy ekspertów VTH na temat profesjonalnego utrzymania maszyn w sprawnym stanie technicznym).

Chemiczno-techniczne materiały eksploatacyjne firmy OKS zostały opracowane z myślą o spełnieniu skomplikowanych wymagań dotyczących prac serwisowych i montażowych.

Globalna konkurencja wymusza stałe zwiększanie produktywności. Niezbędnymi warunkami dla jej poprawy jest racjonalizacja łańcuchów procesowych oraz maksymalizacja dostępności maszyn. I właśnie tutaj utrzymanie w sprawnym stanie odgrywa kluczową rolę, bowiem produktywność zależy od płynnego i w miarę możliwości nieprzerywanego działania urządzeń produkcyjnych.

Utrzymywanie w stanie sprawności: czynniki kosztowe czy czynniki wartościowe?

Naturalnie utrzymanie w sprawnym stanie generuje koszty w firmie. Szacunkowa wartość prac związanych z utrzymaniem w sprawnym stanie wynosi w Niemczech 250 miliardów Euro. Jednak w przypadku prac związanych z utrzymaniem w sprawnym stanie chodzi o integralną część łańcucha tworzenia wartości i dlatego nie można ich pominąć w procesie produkcji. Smar, który utrzymuje maszynę „przy życiu”, jest tak samo ważny do wytworzenia gotowego produktu, jak użyte do produkcji surowce.

Należy więc skupić się na optymalizowaniu niezbędnych nakładów związanych z utrzymaniem w sprawnym stanie, a nie na ich minimalizowaniu. Na poniższym rysunku pokazano, gdzie znajduje się optimum kosztów związanych z utrzymaniem w sprawnym stanie CIH.

Dana firma uzyskuje optymalne nakłady związane z utrzymaniem w sprawnym stanie w sytuacji, kiedy udaje się jej zminimalizować sumę kosztów utrzymania w sprawnym stanie oraz kosztów przestojów.

Utrzymanie w sprawnym stanie stanowi istotny współczynnik tworzenia wartości, który powinien być raczej mocniej rozbudowany niż zminimalizowany.

Jeżeli dana firma eksploatuje swoje maszyny przy minimalnych kosztach utrzymania w sprawnym stanie, a więc liczba cyklów konserwacyjnych jest stale redukowana, powstaje ryzyko, że doprowadzi to do nieproporcjonalnego zwiększenia kosztów przestojów i tym samym zwiększenia kosztów ogólnych. „Przesadzone” nakłady związane z utrzymaniem w sprawnym stanie będą mniej drastycznie oddziaływały na koszty ogólne, ponieważ koszty utrzymania w sprawnym stanie rosną liniowo wraz z liczbą cyklów konserwacji.

Inż. dypl. Bernhard Finke

Dyrektor ds. Sprzedaży, Niemcy

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt