Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy Trwałość

Firma OKS koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i jest świadoma swojej odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne. Specjalista ds. środków smarnych będzie Państwa wspierać jako klientów lub użytkowników w zakresie ich zrównoważonych i ekonomicznych działań. Dowiedz się więcej w aktualnym Raporcie na temat zrównoważonego rozwoju firmy OKS.
28.05.2019

Zrównoważony rozwój firmy OKS

Firma OKS bierze odpowiedzialność za ludzi i środowisko. Firma OKS pozyskuje podstawowe materiały i surowce do produkcji swoich wyrobów z całego świata oraz dostarcza je na rynki całego świata. Odpowiedzialność firmy nie ogranicza się zatem do bezpośredniego otoczenia siedziby firmy w Niemczech. Bezpieczeństwo w zrównoważonym tworzeniu procesów i rozwoju nowych produktów ma dla firmy OKS zasadnicze znaczenie. Bezpieczeństwo zawsze odnosi się do ochrony ludzi, niezależnie od tego, czy pracują dla firmy OKS, czy też z produktami firmy OKS. Bezpieczeństwo odnosi się również do potencjalnego wpływu produkcji lub użytkowania produktów na środowisko naturalne.

Firma OKS – część całości
Zrównoważony rozwój jest ważnym elementem kultury korporacyjnej firmy Freudenberg

Koncepcja opracowana przez firme OKS opiera się na strategii Grupy Freudenberg jako spółki macierzystej firmy OKS. Zrównoważone działanie traktuje ona jako część kultury korporacyjnej wraz z jej wartościami i zasadami. Dopełnieniem obszarów zainteresowania firmy jest kluczowe środowisko gospodarcze i społeczne, w tym łańcuch wartości. Skupiamy się na wartościach i zasadach reprezentowanych przez firmę Freudenberg: wartość dodana na korzyść klienta, innowacyjność, pozycja lidera, ludzie, długofalowość oraz jako kluczowe przesłanie w sensie bardziej zrównoważonego działania: Odpowiedzialność
Zrównoważony rozwój w firmie Freudenberg

Firma OKS jest świadoma swojej odpowiedzialności

Firma OKS uwzględnia w swojej koncepcji zrównoważonego rozwoju cały łańcuch wartości i stale go kontroluje:

 • W jaki sposób firma może efektywnie, w sposób zrównoważony i odpowiedzialny tworzyć własne modele procesów biznesowych oraz chronić zasoby naturalne?
 • Które produkty i rozwiązania powinna opracowywać firma OKS, aby klienci i użytkownicy mogli produkować wydajniej i w sposób bardziej zrównoważony lub aby ich produkty końcowe zużywały mniej zasobów?

OKS NachhaltigkeitsmatrixRys. Matryca zrównoważonego rozwoju firmy OKS

Minimalizacja śladu ekologicznego: firma OKS chroni zasoby naturalne (Footprint)

Celem firmy OKS jest redukcja ewentualnych negatywnych skutków swojej działalności gospodarczej oraz zbadanie jej bezpośredniego wpływu na środowisko i społeczeństwo. W celu zminimalizowania własnego śladu ekologicznego i zrównoważonego zarządzania łańcuchem wartości, firma OKS realizuje szeroko zakrojone programy, niektóre z nich wiążące się ze znacznymi inwestycjami, których cele są następujące: zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji CO2, zmniejszenie emisji poprzez zamknięte procesy produkcyjne, odzyskiwanie niektórych materiałów eksploatacyjnych, takich jak rozpuszczalniki, zmniejszenie ilości odpadów podczas produkcji (opakowania i materiały produkcyjne), skuteczna izolacja budynków przedsiębiorstwa oraz w dużej mierze lokalne zaopatrzenie w surowce w celu skrócenia odległości transportowych.

Zwiększanie nacisku na ekologię: firma OKS łączy korzyści dla klienta i zrównoważony rozwój (Handprint)

Działania gospodarcze i zasady zrównoważonego rozwoju można łączyć. Firma OKS rozwija się i produkuje w swojej centralnej siedzibie w Niemczech, szybko reagując na obecnie panujące warunki środowiskowe i nowe zapotrzebowania klientów. Innowacyjne technologie udaje się firmie OKS szybko przekuć we własnych laboratoriach w nowoczesne i trwałe produkty z korzyścią dla klientów i użytkowników. Firma OKS wspiera je poprzez ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie bardziej zrównoważonej działalności, bardziej wydajną produkcję i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Firma OKS koncentruje się na korzyściach dla klientów i świadomie bierze na siebie odpowiedzialność w sensie zrównoważonego działania.
Oto kilka przykładów:

Produkty: bezpieczne dla żywności i nieszkodliwe dla zdrowia

Firma OKS opracowuje specjalne środki smarne dla przemysłu produkującego artykuły spożywcze i napoje. Produkty z tej branży podlegają wysokim wymaganiom i surowym przepisom prawnym. Firmy takie jak producenci artykułów spożywczych i napojów czy też operatorzy centrów logistycznych przeznaczonych dla artykułów spożywczych są wspierani podczas wyboru produktów. Nikt bowiem nie chce smaru w jedzeniu. Większość żywności jest produkowana w sposób przemysłowy i przy użyciu maszyn. Tam, gdzie pracują maszyny, poruszają się ich podzespoły. Wszystko to wymaga niezawodnego smarowania, a jednocześnie trzeba zagwarantować wysoki poziom ochrony żywności.
Firma OKS bierze na siebie taką odpowiedzialność: Opracowane smary specjalne są uznawane w kraju i za granicą i dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Spełniają one wszelkie wymogi prawne. Klienci i użytkownicy firmy OKS otrzymują produkty, które są nieszkodliwe dla zdrowia, a jednocześnie bardzo wydajne.


Rys. Smar do zastosowań w technice spożywczej z dopuszczeniem NSF H1

Dalsze informacje: Smary specjalne do stosowania w technice spożywczej

Unikanie odpadów: smarowanie dożywotnie

Nowoczesne środki smarne mają znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne środki smarne. Dłuższa żywotność oznacza krótszy czas przestojów maszyny i mniejsze wymagania w zakresie konserwacji maszyn i urządzeń. Firma OKS wykorzystuje tę wiedzę dla dobra swoich klientów i użytkowników. W naszych własnych laboratoriach eksperci opracowali specjalne smary specjalne, które zapewniają dłuższe okresy międzyobsługowe w maszynach i urządzeniach. Zmniejsza to zużycie zasobów i ewentualny czas przestojów.
W przypadku smarowania dożywotniego, podzespoły, takie jak łożyska toczne maszyny, muszą być smarowane tylko raz w ciągu całego okresu ich eksploatacji. Nie istnieje bardziej wydajny sposób, a dosmarowywanie nie jest już konieczne.
Klienci i użytkownicy firmy OKS odnoszą podwójne korzyści: Mniejsze tarcie istotnych podzespołów zwiększa żywotność całego urządzenia. Stosując smary specjalne firmy OKS klienci i użytkownicy zużywają mniejsze ich ilości. W rezultacie mamy do czynienia ze znaczną redukcją ilości zużytych środków smarnych, które w końcowym etapie należy zutylizować.


Rys. Smarowanie dożywotnie

Zmniejszenie ilości odpadów: puszki z aerozolem do wielokrotnego napełniania

Puszka z aerozolem ma krótki okres użytkowania i po zużyciu trafia do śmieci. Firma OKS jest zaangażowana w ograniczanie ilości odpadów i inwestuje w alternatywne rozwiązania mające na celu zmniejszenie ilości niewykorzystanych puszek zarówno po stronie klienta, jak i użytkownika. Eksperci opracowali bezpieczny i ekonomiczny system Airspray w postaci puszki do wielokrotnego napełniania oraz stacji napełniania. Za pośrednictwem tego systemu można je uzupełniać całą gamą różnych produktów firmy OKS. Klienci i użytkownicy odnoszą zauważalne korzyści ze zmniejszenia ilości odpadów i otrzymują system napędzany czystym sprężonym powietrzem.


Rys. Puszka OKS Airspray

Zwiększenie wydajności: precyzyjny harmonogram konserwacji maszyn

Zakłady produkcyjne i przemysłowe w przypadku eksploatacji wielu maszyn i urządzeń są zobowiązane do regularnego zaopatrywania miejsc, w których występuje zjawisko tarcia w nowy smar. Firma OKS oferuje specjalny system ChronoLube do tego typu zastosowań. Smarownice elektromechaniczne mogą być wyposażone w różne smary i oleje firmy OKS. Po stronie klienta i użytkownika system zapewnia precyzyjne smarowanie i zgodne z wymogami poszczególnych podzespołów. Zbyt małe lub zbyt duże dawki smaru nie mają już miejsca. Tym samym można oszczędzać zasoby i efektywnie je wykorzystywane. 


Rys. System ChronoLube OKS

Oszczędność energii i redukcja emisji CO2

Mniejsze zużycie maszyn i urządzeń oznacza dla klientów i użytkowników mniejsze zużycie energii. Wysoce wydajne środki smarne pomagają zmniejszyć zużycie urządzeń i maszyn. Działają one wówczas niezawodnie i bezawaryjnie.
W tym celu firma OKS opracowała specjalne środki smarne, które obniżają współczynniki tarcia w krytycznych punktach. Klienci i użytkownicy czerpią korzyść z niższego zużycia energii przez urządzenie. W zależności od rodzaju wykorzystywanej energii, związana z tym emisja CO2 może zostać zmniejszona z korzyścią zarówno dla klientów, jak i użytkowników. Skrócone procedury zaopatrzenia i krótkie trasy transportowe również przyczyniają się do zmniejszenia emisji. Firma OKS zaopatruje się w niezbędne materiały w miarę możliwości w regionie i wytwarza swoje produkty lokalnie w swojej siedzibie w Maisach (koło Monachium).


Rys. Automatyczne smarowanie łańcuchów środkiem OKS 3751: mniejsze zużycie smaru, dłuższa żywotność łańcucha

Ochrona wody i środowiska: produkty ulegające biodegradacji

Operatorzy turbin wiatrowych są zobowiązani w regularnych odstępach czasu do usuwania osadów ze wszystkich wirników. Tego typu złogi mogą mieć negatywny wpływ na aerodynamiczne właściwości całej instalacji i jej wydajność energetyczną. Podczas czyszczenia na miejscu może się zdarzyć, że środki przedostaną się do środowiska. Z tego też powodu nieodzowne jest ich stosowanie w sposób przyjazny dla środowiska, zwłaszcza na instalacjach morskich na pełnym morzu. Krucha równowaga ekologiczna oceanów musi być chroniona w perspektywie długoterminowej.
Firma OKS jest świadoma tej odpowiedzialności, dlatego też opracowała specjalne środki czyszczące dla producentów i operatorów farm wiatrowych, które to środki skutecznie czyszczą wirniki i ulegają biodegradacji. Podobnie wysokie wymogi istnieją w odniesieniu do budowy statków pasażerskich i kontenerowych w stoczniach, w technologii morskiej oraz dla operatorów instalacji morskich. Firma OKS opracowała specjalne, łatwo ulegające biodegradacji, wysokowydajne oleje przekładniowe dla tych i pozostałych obszarów oraz zapewnia swoim klientom i użytkownikom ukierunkowane wsparcie w zakresie zrównoważonej ochrony wody i środowiska.


Rys. Czyszczenie łopat wirnika elektrowni wiatrowej

Dalsze informacje: Smary specjalne dla przemysłu stoczniowego i technologii morskiej


Pakt na rzecz środowiska naturalnego, Bawaria:

Umweltpakt BayernFirma OKS jest członkiem zrzeszenia Umweltpakt Bayern (Pakt na rzecz środowiska naturalnego, Bawaria), inicjatywy bawarskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, mającej na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej w przedsiębiorstwach.


Szczegółowy raport zrównoważonego rozwoju OKS 2018 
można przeczytać online tutaj (angielski)

powrót do przeglądu
 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt