Wyszukiwanie

OKS 418 – smar do wysokich temperatur zawierający MoS₂

OKS 418 to nieskraplający się wysokotemperaturowy smar łożyskowy do długotrwałego i zabezpieczającego smarowania w szerokim zakresie temperatur.

Znajdź dealera

Obszary zastosowań

 • Smarowanie smarem stałym łożysk ślizgowych i tocznych pracujących w wysokich temperaturach, np. w piecach lakierniczych i suszarniczych, konwerterach, kadziach odlewniczych, instalacjach grzewczych, wentylatorach gorącego powietrza, suwnicach wsadowych, urządzeniach wulkanizacyjnych lub silnikach elektrycznych

Zalety i korzyści

 • Wysoka skuteczność dzięki optymalnej formule smaru stałego
 • Wszechstronne zastosowanie wykraczające poza typowe zakresy działania smaru
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów dzięki smarowaniu zabezpieczającemu
 • Dobra ochrona przed zużyciem

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -25 °C (< 1.400 hPa)
 • Górna temperatura robocza: 150 °C (F50 (A/1500/600), 100h)
 • Konsystencja: 2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 220 mm²/s (Olej bazowy)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Napełniać całkowicie powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowywanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru stałego jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowywania należy starać się o kompletną wymianę smaru stałego. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Kup produkt

  Kup produkt