Wyszukiwanie

Definicje

Smary OKS – najwyższa jakość dla optymalnej niezawodności procesów

Wartość DN

Wartość DN lub współczynnik obrotów jest empiryczną wartością orientacyjną, która informuje do jakiej maksymalnej prędkości obwodowej smary mogą być stosowane w łożyskach tocznych.

Przekładniowe stanowisko testowe FZG

Za pomocą przekładniowego stanowiska testowego FZG można badać oleje i smary pod kątem ich przydatności do smarowania przekładni zamkniętych. Zużycie jest mierzone po każdym progu obciążenia, a jako wynik podawane jest tak zwane „obciążenie niszczące”. Metoda badawcza jest opisana w normie DIN 51 354.

Test urządzeniem typu „Lubrimeter”

Test urządzeniem typu „Lubrimeter” jest badaniem, pozwalającym na pomiar współczynnika tarcia, zużycia i temperatury roboczej smarów przy zmiennych obciążeniach i prędkościach poślizgu przy różnych materiałach i przez określony czas.

Separacja oleju

Separacja oleju w procentach wagowych jest mierzona wg DIN 51 817, przy czym badany smar jest poddawany działaniu ciśnienia i temperatury.

Odporność na utlenianie

Odporność smaru na utlenianie jest miarą odporności na reakcje z czystym tlenem. Zgodnie z DIN 51 808 smar jest poddawany zwiększonemu ciśnieniu w atmosferze tlenowej przez określony czas (np. 100 godzin) i w określonej temperaturze (np. 99°C lub 160°C). Wynikiem badania jest spadek ciśnienia tlenu, wyrażony w Pa (Pascal), jako miara utlenienia.

Grubość warstwy (ochrona antykorozyjna)

Grubość warstwy ma decydujący wpływ na trwałość ochrony antykorozyjnej. Zależnie od rodzaju warstwy ochronnej stosowane są różne metody pomiarowe, podające grubość warstwy w μm.

Straty na skutek parowania

Straty na skutek parowania mają znaczenie zwłaszcza przy smarach do wysokich temperatur. Zgodnie z DIN 58 397 smar badany jest przez określony czas w wysokiej temperaturze. Utrata oleju przez parowanie, wyrażona w procentach wagowych, powinna być możliwie mała.

Starzenie

Chemiczne zmiany substancji pod wpływem ciepła, światła i tlenu w okresie eksploatacji

DVGW

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Gazowej i Wodociągowej)

Smary EP

Smary z dodatkami wysokociśnieniowymi („Extreme Pressure”) w celu polepszenia obciążalności ciśnieniowej i właściwości ochrony przed zużyciem

ISO

International Standardization Organisation (międzynarodowa organizacja normalizacji)

Korozja

Reakcja metalu z czynnikami z jego otoczenia, powodująca zmianę i pogorszenie działania elementu konstrukcyjnego

KTW

Dopuszczenie tworzyw sztucznych do zastosowań w systemach wody pitnej

LGA

Instytut przemysłowy w Norymberdze ze swoim instytutem chemii spożywczej

Rozpuszczalnik

Ciecze, rozpuszczające inne substancje bez występowania zmian chemicznych

Smarowanie awaryjne

Jest zapewniane przez suche materiały smarujące, jeżeli w przypadku innych smarów lub olejów wystąpi niewystarczające smarowanie

Korozja cierna

Korozja występująca w połączeniach pasowanych, poddanych drganiom z mikroruchami ciernymi Natychmiastowa korozja ścieranych cząsteczek stali

Zredukowany poślizg (także Stick-Slip)

Występuje przy powolnych ruchach i niewystarczającym działaniu antyadhezyjnym smaru, gdyż tarcie początkowe jest wyższe od tarcia ruchowego

Oleje silikonowe

Są wytwarzane metodami syntetycznymi. Mają bardzo dobrą zależność lepkości od temperatury, są odporne na niskie i wysokie temperatury oraz na starzenie. Doskonałe właściwości antyadhezyjne. Bardzo dobry smar do tworzyw sztucznych i elastomerów. Oznaczenia, takie jak polidimetylosiloksan czy polifenylometylosiloksan, informują o strukturze grup molekularnych

Oleje syntetyczne

W przeciwieństwie do olejów naturalnych, czyli olejów mineralnych, roślinnych i zwierzęcych, są to oleje produkowane za pomocą procesów chemicznych. Pozwala to na osiągnięcie określonych zalet, na przykład niewielkiej tendencji do koksowania, niskiej temperatury krzepnięcia, dobrej odporności na chemikalia i często doskonałych właściwości lepkości w funkcji temperatury. Jako baza smarów stosowane są między innymi węglowodory syntetyczne, estry, poliglikole, oleje fluorowane i oleje silikonowe

VCI

Inhibitor fazy parowej (Volatile Corrosion Inhibitor) to dodatek antykorozyjny, nieszkodliwy dla środowiska

Zużycie (również ścieranie)

Powstaje na skutek przerwania warstwy smarującej, kiedy ślizgające się przedmioty dotykają się i trą o siebie

Olej wazelinowy

Parafinowy olej mineralny, wysokorafinowany w celu usunięcia niestabilnych składników. Białe oleje stosuje się np. w smarach przeznaczonych do zastosowań medycznych

 

Norma /
dotyczy
Tytuł Hasło /
jednostka miary
 Warunek Opis

DIN 51 502

Oleje i smary

Smary i spokrewnione substancje. Nazwa skrócona smarów oraz znakowanie zbiorników smarów, urządzeń smarujących i miejsc smarowania. Znakowanie smarów wg DIN   Jednolite i jednoznaczne znakowanie smarów przemysłowych pozwalające zapobiec uszkodzeniom na skutek pomyłki przy stosowaniu smarów i bazujące na odpowiednich normach badawczych.

DIN 51 506

Oleje do kompresorów i sprężarek

Oleje smarowe VB i VC z substancjami czynnymi i bez nich oraz oleje smarowe VDL Wymagania wobec olejów do sprężarek   Wymagania wobec olejów smarowych, stosowanych w sprężarkach powietrza z komorami ciśnieniowymi, smarowanymi olejem, bez chłodzenia wtryskowego.

DIN 51 509

Oleje przekładniowe
i smary przekładniowe

Wybór smarów do przekładni zębatych
Część 1: Oleje smarujące („C”)
Część 2: Plastyczne oleje smarowe („G” i „OG”) 
Wymagania wobec olejów i smarów przekładniowych   Wartości orientacyjne, kryteria i wskazówki dotyczące doboru smarów do przekładni tocznych (np. do przekładni zębatych czołowych, stożkowych bez przesunięcia osi) oraz przekładni śrubowych (np. do przekładni ślimakowych).

DIN 51 517

Oleje przekładniowe i maszynowe

Smary; oleje smarowe
Część 1: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „C”
Część 2: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „CL”
Część 3: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „CLP”
Wymagania wobec olejów smarowych   Wymagania wobec olejów smarowych stosowanych do smarowania obiegowego i zanurzeniowego.

DIN 51 519

Oleje

Smary; klasyfikacja lepkości ISO płynnych smarów przemysłowych Klasy ISO VG /
Klasa ISO VG
Lepkość mierzona w temperaturze
40°C zgodnie z DIN 51 562-1 lub DIN EN ISO 3104
System klasyfikacji płynnych smarów przemysłowych w zależności od ich lepkości. Przedział tolerancji został ustalony na +/-10% lepkości znamionowej.

DIN 51 524

Oleje hydrauliczne

Ciecze ciśnieniowe, oleje hydrauliczne
Część 1: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „HL”
Część 2: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „HLP”
Część 3: Minimalne wymagania wobec olejów smarowych „HVLP”
Wymagania wobec olejów hydraulicznych   Wymagania wobec olejów hydraulicznych
DIN 51 825 Smary; smary stałe K, podział i wymagania Wymagania wobec smarów do łożysk tocznych i ślizgowych   Wymagania wobec smarów do smarowania łożysk tocznych, łożysk ślizgowych i powierzchni ślizgowych.
DIN 51 836 Smary; smary stałe G, podział i wymagania Wymagania wobec smarów przekładniowych   Wymagania wobec smarów do smarowania przekładni zamkniętych.

DIN ISO 2909

Oleje

Produkty naftowe; obliczanie współczynnika lepkości z lepkości kinematycznej Współczynnik lepkości /
brak
Lepkość mierzona
w temperaturze 40°C i 100°C zgodnie z DIN 51 562-1 lub DIN EN ISO 3104
Współczynnik lepkości (VI) opisuje zmianę lepkości kinematycznej oleju w zależności od temperatury. Do obliczania używa się w zależności od indeksu lepkości dwóch różnych metod (A: VI 100, B: VI >100).
DIN ISO 6743-0 Smary, oleje przemysłowe i spokrewnione produkty (klasa L); klasyfikacja; informacje ogólne Znakowanie smarów wg ISO   Wprowadzenie międzynarodowej normy ISO 6743 do niemieckiej normy DIN. Alternatywny system znakowania smarów przemysłowych, pozwalający zapobiec uszkodzeniom na skutek pomyłki.

 

Smary do łożysk tocznych

Wartość DN
/mm min
  Parametr smarów do łożysk tocznych, określający maksymalną prędkość zastosowania.
 • Kontakt

  OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  Ganghoferstr. 47
  82216 Maisach
  Niemcy

  • +49 8142 3051-500
  • +49 8142 3051-599
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Tribology Basic Knowledge

  Tribology Basic Knowledge

  Fundamentals about lubricants and tribology

  Download