Wyszukiwanie

OKS 481 – Odporny na wodę smar wysokociśnieniowy do stosowania w przemyśle spożywczym, spray

Całkowicie syntetyczny kompleksowy smar na bazie sulfonianu wapnia przeznaczony do wysokich obciążeń i ciśnień podczas stosowania we wszystkich gałęziach techniki spożywczej.

Obszary zastosowań

 • Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych, również w wysokich temperaturach
 • Smarowanie łożyskowań, które mają kontakt ze środkami czyszczącymi lub dezynfekcyjnymi
 • Do mechanizmów takich jak dźwignie, przeguby, zawiasy, również pod intensywnym wpływem wody

Zalety i korzyści

 • Rejestracja NSF H1 (OKS 480 i 481)
 • Wysoka stabilność względem ścinania uniemożliwia przerzedzanie smaru przy skrajnych obciążeniach mechanicznych, jak np. przy wibracjach
 • Doskonała ochrona przed zużyciem i bardzo dobre właściwości wysokociśnieniowe
 • Ług kompleksowy na bazie sulfonianu wapnia zapewnia znakomitą wodoodporność i bardzo dobrą ochronę antykorozyjną
 • Szeroki zakres temperatur roboczych (-30°C do +160°C)
 • Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna dzięki całkowicie syntetycznemu olejowi bazowemu
 • Bardzo dobra odporność na wodno-zasadowe lub kwaśne środki dezynfekcyjne i czyszczące
 • Nie zawiera MOSH/MOAH

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -30 °C
 • Górna temperatura robocza: 160 °C
 • Konsystencja: 2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 100 mm²/s (Olej bazowy)
 • Obciążenie spawania VKA: 4.000 N

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić powierzchnie. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Napełniać całkowicie powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowywanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatyczne systemy smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru stałego jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowywania należy starać się o kompletną wymianę smaru stałego. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 • Kup produkt

  Kup produkt