Wyszukiwanie

OKS 424 – Smar syntetyczny odporny na wysokie temperatury

Syntetyczny smar stały do miejsc łożyskowania mocno obciążonych temperaturą, narażonych na wpływy środowiska powodujące korozję.

Znajdź dealera

Obszary zastosowań

 • Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w wysokich temperaturach i narażonych na wpływy środowiska powodujące korozję
 • Smarowanie obciążonych temperaturą miejsc łożyskowania pieców, instalacji chłodniczych i transportowych, silników elektrycznych i wentylatorów gorącego powietrza
 • Nadaje się do smarowania wentylatorów spalin

Zalety i korzyści

 • Zmniejsza zużycie i tarcie
 • Dobra ochrona antykorozyjna
 • Bardzo dobra odporność na temperaturę
 • W przypadku przekroczenia temperatury roboczej tylko nieznaczna tendencja do tworzenia pozostałości
 • Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów
 • Dobra odporność na wpływ wody i agresywne wpływy środowiska

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -30 °C (≤ 1.400 hPa)
 • Górna temperatura robocza: 200 °C
 • Konsystencja: 1-2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 400 mm²/s (Olej bazowy)

Zastosowanie

W celu uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Napełniać całkowicie powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowywanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiernego nasmarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowywania należy starać się o kompletną wymianę smaru stałego. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt
 • Kup produkt

  Kup produkt