Wyszukiwanie

OKS 4210 – Smar do najwyższych temperatur

Smar do łożysk do najwyższych temperatur, stosowany przy najwyższych obciążeniach i temperaturach.

Obszary zastosowań

 • Smarowanie smarem stałym łożysk ślizgowych i tocznych w zakresach najwyższych temperatur do +300°C
 • Smarowanie tunelowych wózków piecowych, pieców piekarniczych, suszarniczych i pieców do wypalania, agregatów gorącego gazu, pojemników reakcyjnych, instalacji kotłowych, rolek bieżnych i transportowych w piecach przelotowych itd.
 • Stosowanie w miejscach łożyskowania pod wpływem chemikaliów
 • Smarowanie łożyskowań pod wpływem materiałów pędnych

Zalety i korzyści

 • Całkowicie odporny na wodę i parę wodną
 • Odporny na rozpuszczalniki, np. benzynę, benzen, aceton, trichloroetylen i kwasy nieorganiczne, np. kwas siarkowy, solny i azotowy oraz kwasy tłuszczowe, alkohole i halogeny
 • Wszechstronne zastosowanie powyżej granic temperatury innych smarów stałych
 • Bardzo dobra ochrona przed zużyciem
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów wskutek możliwości smarowania "dożywotniego"
 • Wyjątkowa tolerancja tworzyw sztucznych i elastomerów

Dane techniczne

 • Dolna temperatura robocza: -40 °C (< 1.400 hPa)
 • Górna temperatura robocza: 280 °C (F50 (A/1500/6000), 100h)
 • Konsystencja: 2 Klasa NLGI (DIN ISO 2137)
 • Lepkość (przy 40°C): 390 mm²/s (Olej bazowy)
 • Obciążenie spawania VKA: 9.000 N

Zastosowanie

Bezwzględnie konieczne jest oczyszczenie łożyskowań z innych smarów, np. uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Potem przedmuchać suchym powietrzem. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar stały na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Powoli obracające się łożyska napełnić całkowicie, szybko obracające się łożyska (wartość DN > 150.000) do ok. 2/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Ustalić termin i ilość dosmarowywania odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru stałego jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 • Kup produkt

  Kup produkt