Wyszukiwanie

Zakłady komunalne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

OKS oferuje zakładom komunalnym szeroką gamę specjalnych smarów i środków konserwacyjnych z dziedziny chemii technicznej. Produkty OKS chronią pojazdy komunalne, urządzenia, maszyny i instalacje przed zużyciem i umożliwiają niezawodną pracę po dłuższych przestojach.

Technika komunalna

Korzyści dla zakładów komunalnych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej

 • Mniejsze nakłady i koszty związane z konserwacją i naprawami taboru pojazdów komunalnych
 • Wydłużona żywotność użytkowanych stale pojazdów i urządzeń komunalnych
 • Skuteczna ochrona drogich maszyn komunalnych przed zużyciem i korozją
 • Pewność, że techniczne usługi zaopatrzeniowe i mocno obciążone systemy będą zawsze dostępne dzięki ograniczeniu przestojów spowodowanych awariami

Produkty chemii technicznej dla wydziałów robót publicznych i warsztatów komunalnych

Zakłady komunalne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, na przykład wydziały robót publicznych i warsztaty komunalne, potrzebują dużego taboru pojazdów i sprzętu do utrzymania budynków użyteczności publicznej i terenów zielonych, miejskich dróg i chodników oraz infrastruktury komunalnej. Częścią tego taboru są zamiatarki i pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji, podobnie jak pługi śnieżne, kosiarki i ładowarki kołowe. Wiele z tych urządzeń jest eksploatowanych sezonowo lub w zależności od sytuacji, na przykład w razie pożarów i katastrof. W razie potrzeby muszą być one gotowe do natychmiastowego użycia i działać niezawodnie nawet po długim okresie przestoju. Decydujące znaczenie ma tutaj właściwa konserwacja i naprawa. OKS wspiera zakłady komunalne, wydziały robót publicznych i warsztaty odpowiednimi produktami chemii technicznej, aby w codziennym użytkowaniu zadania te mogły być wykonywane niezawodnie, solidnie i ekonomicznie.

Specjalne smary do urządzeń i maszyn komunalnych

Miasta i gminy zaopatrują swoich mieszkańców w wodę, energię elektryczną i ciepło. Odpowiadają za lokalny transport publiczny oraz usuwanie ścieków i śmieci. Celem jest długotrwałe użytkowanie i trwała ochrona używanych urządzeń i maszyn komunalnych. Zoptymalizowana konserwacja i utrzymanie mogą obniżyć wysokie koszty eksploatacji, zmniejszyć liczbę napraw i przestojów oraz zwiększyć trwałość. OKS wspiera zakłady komunalne i przedsiębiorstwa, które realizują te zadania, dużą liczbą specjalnych smarów. Należą do nich pasty do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej w wodociągach, smary wodoodporne do zaworów w oczyszczalniach ścieków, smary wysokotemperaturowe do smarowania pomp, wentylatorów i łożysk tocznych w elektrociepłowniach. OKS oferuje odpowiedni smar do każdego zastosowania. Wszystkie produkty są opracowywane i produkowane zgodnie z wysokimi standardami wielu norm technicznych, które są wymagane do stosowania smarów w sektorze komunalnym.

Wskazówka: Tak można znaleźć właściwy produkt

Przygotowaliśmy wybór produktów, które są szczególnie przydatne do użytku w zakładach komunalnych lub niezależnych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Tutaj można znaleźć nasze zalecenia dotyczące właściwych smarów specjalnych i produktów chemii technicznej do konserwacji.

Links

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

  • +49 8142 3051-637
 • Skontaktuj się z nami

  Serwis klienta i serwis techniczny

  Kontakt