Wyszukiwanie
Drukuj
Sprzedawcy
load google maps

Produkty w centrum uwagi

13.05.2008

OKS 353 Olej do wysokich temperatur, jasny, syntetyczny – smarowanie łańcuchów przy produkcji aluminiowych puszek

W obróbce metalu pod pojęciem puszek rozumie się nie tylko puszki służące do przechowywania np. warzyw lub kawy, lecz również małe pojemniki, często z przykręcaną pokrywą, m.in. na papierosy, pisaki, kosmetyki itd.

W produkcję puszek mającą miejsce w fabryce należącej do dużego, południowoniemieckiego producenta zaangażowanych jest obecnie siedem maszyn pracujących w trybie trzyzmianowym. W zależności od produktu i maszyny produkowanych jest od 140 do 200 puszek na minutę. (Przyjmując, że na każdą z maszyn przypada średnio 170 puszek, daje to ok. 10 000 puszek na godzinę, 240 000 puszek dziennie lub też 6 milionów puszek miesięcznie!)

W trakcie pierwszego etapu produkcji puszek aluminiowych półprodukty („tacki”) formowane są przy pomocy stempla w puszki, skracane do odpowiedniej długości i wyposażane w gwint lub zawijkę. Kolejnym etapem jest myjnia, w której surowe puszki czyszczone są z resztek produkcyjnych i suszone powietrzem. Oczyszczone surowe puszki są w kolejnym etapie lakierowane od środka. Następnie wewnętrzny lakier wypalany jest w piecu w temperaturze ok. 270°C. Po schłodzeniu puszki są lakierowane z zewnątrz farbą podkładową i zadrukowywane.

Opis produktu OKS 353

OKS 353 jest syntetycznym olejem na bazie estrów z bardzo dobrą ochroną przed zużyciem i wysoką odpornością oksydacyjną. OKS 353 charakteryzuje się doskonałym płynięciem i bardzo dobrze przyczepia się do metalowych powierzchni bez tendencji do kapania. Przy wysokich temperaturach nie tworzy twardych osadów i dobrze rozpuszcza istniejące resztki. Wysoka temperatura zapłonu o wartości ok. 260°C gwarantuje niezbędne bezpieczeństwo pracy również w gorących punktach smarowania. Dobra stabilność temperaturowa syntetycznego oleju bazowego pozwala na używanie produktu w temperaturach do 250°C i gwarantuje, w połączeniu z niewielkimi stratami spowodowanymi odparowywaniem, bezpieczną i ekonomiczną eksploatację.

Puszki transportowane są przez poszczególne sekcje maszyny przy pomocy przenośnika łańcuchowego. Są one przemieszczane na nim przy użyciu kołków. W zależności od maszyny ten biegnący przez wszystkie sekcje przenośnik łańcuchowy może mieć długość od 450 m do 700 m. Tylko na czas wypalania wewnętrznego lakieru puszki przekładane są na specjalny piecowy przenośnik łańcuchowy. Za piecem puszki są ponownie przejmowane przez transportujący przenośnik łańcuchowy.

Do smarowania tego przenośnika łańcuchowego używany jest OKS 352. Smarowanie przeprowadzane jest przy pomocy dozowników smaru OKS ChronoLube. Każdy z przenośników łańcuchowych potrzebuje ok. 25–30 ml smaru OKS 352 na każde 1000 roboczogodzin, tym samym nabój ChronoLube o pojemności 125 ml wystarcza na 3–4 miesiące. Dzięki zastosowaniu OKS 352 w połączeniu z automatycznym dosmarowywaniem możliwe było mierzalne zredukowanie zużycia łańcuchów. Wcześniej łańcuch trzeba było skracać ok. 4 razy w roku. Od momentu zainstalowania automatycznego dosmarowywania w zeszłym roku łańcuch wymagał tylko jednokrotnego skrócenia. 

Przykład zastosowania OKS 353

Oddzielny przenośnik łańcuchowy, który transportuje puszki przez piec do wypalania, smarowany jest smarem OKS 353. W porównaniu z wcześniej stosowanym produktem OKS 353 charakteryzuje się znacznie mniejszymi stratami na skutek odparowywania. Jest to widoczne w wyraźnym zredukowaniu zużycia, niższym poziomie odparowywania oraz mniejszej liczbie zakłóceń przy kolejnym procesie lakierowania.

Dalsze informacje

OKS 353 - Olej odporny na wysokie temperatury, jasny, syntetyczny

powrót do przeglądu
  • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 (0) 8142 3051 - 637