Wyszukiwanie
Drukuj
Sprzedawcy
load google maps

Nowości OKS 3750 / 3751
bez MOSH/MOAH

17.04.2019

OKS 3750 / 3751 Smar adhezyjny zawierający PTFE – teraz bez MOSH/MOAH

Już teraz OKS 3750 / 3751, wysokowydajny olej z PTFE, dostępny jest w wersji bez MOSH/MOAH.

OKS rusza z programem rozwojowym, mającym na celu eliminację substancji MOSH/MOAH ze smarów.

Naukowe badania wykazały, że opakowania do żywności wykonane z recyklingowanej makulatury, kartonów i tektury są częściowo zanieczyszczone resztkami oleju mineralnego. Na czym polega problem? Resztki zawarte w opakowaniach odgazowują już w temperaturach pokojowych i w ten sposób przenikają do zapakowanej żywności. O tym znanym już od dawna problemie informowały niedawno organizacje ochrony konsumentów. 

Głównym podejrzanym są długołańcuchowe i aromatyczne węglowodory zawarte w olejach mineralnych, w skrócie MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon) lub MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbon). Substancje te mogą być bardzo łatwo wchłaniane z zanieczyszczonej żywności, a dodatkowo istnieje podejrzenie, że mogą prowadzić do uszczerbków na zdrowiu. Z powodu braku kompleksowych metod badawczych ustawodawca nie określił jednak do dzisiaj jednolitych metod analizy w odniesieniu do substancji MOSH/MOAH oraz ich wartości granicznych w żywności.

Uwzględniając powyższe fakty, firma OKS uruchomiła długookresowy program rozwojowy, którego celem jest eliminacja tych substancji ze smarów przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym. W ramach nowego programu rozwojowego firmy OKS smary przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym mają być zastąpione wersjami, które nie zawierają substancji MOSH/MOAH, o ile już nie są dostępne w tej wersji. W ten sposób firma OKS podejmuje stosowne działania jeszcze przed określeniem odpowiednich regulacji przez ustawodawcę.

Produkty firmy OKS, które nie zawierają substancji MOSH/MOAH, są wyszczególnione w broszurach produktowych z użyciem specjalnego piktogramu.

 

Opis produktu OKS 3750 / 3751 Smar adhezyjny zawierający PTFE

Pierwszym zmodyfikowanym produktem jest OKS 3750 / 3751, będący smarem adhezyjnym z PTFE. Smar z certyfikatem NSF H1 przeznaczony jest specjalnie do stosowania w przemyśle spożywczym, w szczególności do smarowania łańcuchów napędowych i transportowych urządzeń sortujących, przenośników i pakowarek. Wzbogacony o PTFE syntetyczny olej bazowy zapewnia optymalne właściwości trybologiczne, takie jak wysoką ochronę przed zużyciem, wysoką zdolność przyjmowania nacisku, wysoki poziom odporności na utlenianie i starzenie oraz dobre pełzanie. Poza tym
OKS 3750 / 3751 charakteryzuje się dobrą odpornością na takie media, jak zimna i gorąca woda, para wodna oraz alkaliczne i kwaśne środki dezynfekcyjne i czyszczące.

Dalsze informacje

OKS 3751 - Smar adhezyjny zawierający PTFE, spray

powrót do przeglądu
  • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 (0) 8142 3051 - 637